یک جوان کرد عراقی با خطر اعدام مواجه است خبر
04/01/2009 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان


تهران: یک جوان اهل سلیمانیه کردستان عراق بنام «سرور عمرفرج» که از 2 سال پیش متهم به قتل شده است، هم اکنون با خطر اعدام روبرو گردیده است .


خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان: یک جوان 27 ساله اهل شهر سلیمانیه کردستان عراق بنام «سرور» فرزند عمرفرج به اتهام قتل یک جوان کرد عراقی دیگر در 8 سال پیش، از اواخر سال 2006 دستگیر و در تهران زندانی گردیده که به دلیل عدم حضور اولیاء دم فرد مقتول اخیراً از سوی دادستانی تهران برای نامبرده تقاضای قصاص «حکم اعدام» شده است. با توجه به کیفرخواست دادستانی و درخواست صدور حکم قصاص و هم چنین عدم توانایی متهم برای اختیار وکیل مدافع و نیز عدم دسترسی به خانواده فرد مقتول و عدم امکان اخذ رضایت از آنان، جوان زندانی مذکور هم اکنون با احتمال صدور حکم قصاص از سوی دادگاه و خطر اعدام مواجه گردیده است.


یکشنبه: 15 دیماه 1387


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com