اصلاحیه خبر خبر
23/02/2010 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان


در پی درج خبری با عنوان«سه زندانی سیاسی به دادگاه احضار نشدند»طی تماس تلفنی خانواده فرزاد کمانگر با خبر گزاری دیدبان حقوق بشر کردستان خبر مذکور به شکل ذیل تصیح میگردد.


طی احضاریه ای فرزاد کمانگر به همراه علی حیدریان و فرهاد وکیلی جهت تفهیم اتهام جدید روانه دادگاه شده واز آنجا که پرونده فرزاد با دو نفر دیگر مشترک بوده این اتهام را به هر سه نفر تفهیم که با توجه به مدارک و شواهد و قرائن اتهام مذکور متوجه فرزاد کمانگر نبوده و فرهاد وکیلی و علی  حیدریان در  خصوص اتهام جدید تفهیم اتهام شدند .


گفتنی است با توجه به اینکه اتهام مذکور در مورد فرزادکمانگر به هیچ عنوان محل قانون نبوده  و صرفا به دلیل پرونده مشترک با دو نفر دیگر به دادگاه احضار شده بود , پس از پایان دادگاهی نامبرده به محل زندان بازگردانده می شود.


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com