حکم 3 ماه حبس برای جوان بانه ای خبر
02/02/2009 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان


بانه:یک جوان بانه ای به نام کامیار محمدزاده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 3 ماه حبس محکوم گردید.


خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان : یک جوان بانه ای به نام کامیار محمدزاده این جوان اهل بانه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق بر هم زدن نظم عمومی توسط شعبه اول دادگاه انقلاب بانه به 3 ماه حبس محکوم گردید .


یاداور میگرددنامبرده در جریان نا آرامی های سال گذشته در سبد لوی بانه که منجر به کشته شدن چند شهرو ند توسط نیروهای انتظامی شد بازداشت شده بود.


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com