وضعیت نامشخص دو شهروند بازداشت شده سنندجی خبر
02/02/2009 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان


سنندج:دو فعال سنندجی به نامهای فرید و فتح الله صفاری به اتهام ارتباط با گروهای کرد مخالف که از یک ماه پیش  بازداشت شده اند کماکان وضعیت نامشخصی دارند.


خبرگزاری دیدبان حقوق بشر کردستان:این دو فعال اهل سنندج به نامهای فرید و فتح الله صفاری که از یک ماه پیش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بودند  تاکنون هیچ تماسی با خانواده خود نداشته و آنها از وضعیت نا مشخص فرزندان خود به شدت نگرانند گفته میشود نامبردگان به اتهام فعالیت تبلیغی به نفع گروهای سیاسی کرد مخالف دولت دستگیر شده اند.


شایان ذکر است ماموران امنیتی هنگام مراجعه به منزل این دو برادر کیس کامپیوتر و برخی کتب و دست نوشته های آنها را با خود برده اند.


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com