اخذاجباری مخارج تعمیر مدارس از دانش آموزان دربانه خبر
08/02/2009 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان


بانه: اولیا دانش آموزان چند مدرسه از جمله مدارس عفت و رودباری در شهر بانه به اخذ اجباری هزینه تعمیر و بازسازی مدارس دانش آموزان اعتراض دارند.


خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان: طی روزهای گذشته مسئولان مدارس فرسوده شهر بانه از جمله مدارس عفت و رودباری نسبت به اخذ و مطالبه اجباری مخارج تعمیر و بازسازی مدارس از دانش آموزان اقدام نموده که با اعتراض اولیاء دانش آموزان روبرو شده اند. 


گفته می شود اداره آموزش و پروش شهر بانه بودجه لازم برای تعمیر مدارس فرسوده در اختیار ندارد لذا به مدارس یاد شده مجوز داده شده تا مخارج تعمیر و بازسازی مدارس را از اولیا دانش آموزان اخذ نمایند. شایان ذکر است دانش آموزان 2 مدرسه عفت و رودباری عموماً از خانواده های کم درآمد و حاشیه نشین شهر بانه هستند.


یکشنبه 20 بهمن1385

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com