ادامه بازداشت دو فعال سیاسی در سنندج خبر
10/02/2009 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

خبرگزاری دیدبام حقوق بشر کردستان


سنندج:دو فعال سیاسی شهر سنندج به نامهای مختار همیلی و بهزاد رحیمی به اتهام ارتباط با یک گروه کرد از ده روز پیش بازداشت ودر مکان نامعلومی به سر میبرند.


خبرگزاری دیدبام حقوق بشر کردستان: خانواده های این دو فعال کرد با اظهار نگرانی شدید از بازداشت فرزندان خود اظهار داشتند حدود نیمه های شب ماموران لباس شخصی با مراجعه به منزل انها و تفتیش و بازرسی وسایل منزل لوازم شخصی تعدادی کتب و دست نوشته این افراد را با خود بردند.


سه شنبه 22 بهمن

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com