بازداشت چندین نفر در روزهای اخیر در مناطق کردنشین ایران گزارش خبری
16/02/2011 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

خبرگزاری دیدبان  حقوق بشر کردستان:


 طی روز های اخیر چندین نفر که اکثر آنها مذهبی هستند درشهر های مختلف در مناطق کردنشین ایران توسط نیروهای امنیتی بازداشت و اکثر آنها به زندان اوین در تهران منتقل شده اند  


1)      بازداشت 6 نفر در بوکان: «محمد براعی»، «عثمان احسنی» و «هیمن محمدی تختی» و «حسام محمودی» و «صدیق احمدی» و «عبدالله خسروزاده» گفته می شود نامبردگان از پیروان اهل سنت و جماعت بوده و به اتهام اقدام علیه امنیت از طریق ارتباط با گروه های مذهبی بازداشت شده اند. نامبردگان پس از بازجویی به تهران انتقال و در دادگاه انقلاب تهران تفهیم اتهام گردیدند.


2)      بازداشت 4 نفر در پاوه: «سبحان محمدی»، «جمال سلیمانی»، «ستار امینی» و «خلیل محمدی» به اتهام ارتباط با گروه های مذهبی بازداشت و زندانی شده اند. گفته می شود به نامبردگان به اتهام اقدام علیه امنیت زده  شده و آنها پس از بازداشت در کرمانشاه به تهران منتقل گردیدند.


3)      بازداشت 2 نفر در پیرانشهر: «حسن عبداللهی» و «علی مینایی» توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده و به آنها اتهام ارتباط با گروه های مذهبی زده شده و پس از نگهداری در بازداشتگاه های محلی به تهران منتقل گردیده اند.


4)      بازداشت 6 نفر در مهاباد: «ابوبکر کریمی»، «داوود عبدالهی»  و «خسرو بشارت فر» و «قاسم آبسته»، «کامران شیخه» و «انور خضری» به اتهام اقدام علیه امنیت توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. نامبردگان چند ماه پیش بازداشت شده و گفته می شود به اتهام اقدام علیه امنیت از طریق ارتباط با گروهک های مذهبی بازداشت شده اند. این خبرگزاری اطلاع کاملتری از آخرین وضعیت اتهام نامبردگان کسب نکرده است


5)      بازداشت 2 نفر در سقز: «عثمان امین پور» و «فرهاد سلیمی» به اتهام فعالیت های مذهبی بازداشت و زندانی شده اند. 2 نفر به نام های «عثمان امین پور» و «فرهاد سلیمی» توسط نیروهای امنیتی بازداشت و دستگیر شده اند و پس از بازجویی در اداره اطلاعات شهرستان های منطقه به بازداشتگاه 209 وزارت اطلاعات در تهران منتقل شده اند. گفته می شود نامبردگان از روحانیون اهل سنت بوده و اتهام آنها فعالیت های مذهبی غیردولتی و اقدام علیه امنیت است


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com