از نروژ تا بلژیک همگام با رکاب زدن های یک فعال مدنی کرد ! گزارش خبری
15/06/2011 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
در اعتراض به اعدام و حمایت از زندانیان سیاسی و مدنی در ایران :

در اعتراض به  اعدام و حمایت از زندانیان سیاسی و مدنی در ایران :


 "سلیمان چوگلی" فعال مدنی  کرد ساکن نروژ در آستانه 20 ژوئن  روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی و مدنی در ایران و در  اعتراض به اجرای احکام روز افزون اعدام و با اعلام حمایت از نامزدی "محمد صدیق کبودوند" رئیس سازمان دفاع از  حقوق بشر کردستان، جهت دریافت جایزه‌ی صلح نوبل 2011 آکسیونی از شهر "تروندهایم" در نروژ به مقصد " پارلمان اروپا در بروکسل " انجام خواهد  داد .


طی این آکسیون که  با دوچرخه  انجام خواهد گرفت، مسافتی قریب به 2200 کیلومتر را در طول یک ماه طی خواهد نمود. وی با این اقدام خود سعی خواهد کرد تا افکار عمومی جهان و غرب را به مسئله ی حقوق بشر در ایران معطوف نماید .


بی توجهی و عدم  مسئولیت بخش اعظم حکومت ها و دولت مردان جهان در قبال  نقض گسترده حقوق بشر در ایران، حاکمان جمهوری اسلامی را جسارتی صد چندان بخشیده است تا بدون هیچگونه ابایی مبادرت به دستگیری ،شکنجه، و اجرای  احکام اعدام و سنگسار نموده و به ارعاب مردم بپردازند .


همگام و همصدا می توانیم ضجه های فروخورده و ناله های خفه شده زندانیان سیاسی و مدنی را  فریادی بلند بوده و نگذاریم بیش از این در سکوت و خفقان، اهانت به شکوه و کرامت انسانی تداوم یابد.


  با حمایت از کاندیداتوری  کبودوند برای حفظ جان و اندیشه های آزادی خواهانه زندانیان سیاسی و مدنی در ایران تلاش نماییم.


 


تاریخ و محل حرکت :


شنبه 18 ژوئن 2011


ساعت حرکت : 12 ظهر به وقت اروپا


محل حرکت : مرکز شهر تروندهایم (تورگه‌)


 


 سلیمان چوگلی


KMMK             سازمان حقوق بشر کرد – اروپا


RMMK     کمیسیون اروپائی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 


CFPPI کمپین 20 ژوئن – روز جهانی در حمایت از زندانیان سیاسی   


KAK      جامعه‌ صلح کردستان - تروندهایم نروژ  


CHAK کوردوساید واچ ( چاک )     


عفو بین الملل(امنستی انترناشنال)


SOS-RASISME     سازمان ضد نژادپرستی اس او اس راسیسمه‌ 


کمپین پشتیبانی از نامزدی کبودوند برای جایزه‌ صلح نوبل سال 2011


کمیته‌ کار کردن جهت دریافت جایزه‌ صلح نوبل – کبودوند، نروژ


کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی


گروه مشاوره‌  پناهندگان – تروندهایم نروژ

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com