خشونت و تبعیض علیه زنان متوقف شود خبر
07/03/2015 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
خشونت و تبعیض علیه زنان متوقف شود

با اینکه زنان نیمی از جامعه بشری را تشکیل می‌دهند اما آسیب‌پذیرترین قشر جامعه بین‌المللی دنیای امروزند. با اینکه کنفرانس‌های جهانی زیادی بر مشارکت کامل و یکسان آنان در حیات سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در تمامی سطوح ملی منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید داشته و دارند و با اینکه ریشه‌کنی کلیه اشکال تبعیض مبتنی بر جنسیت از اهداف مهم جامعه بشری به شمار آمده و عهدنامه‌ها و اسناد و اعلامیه‌هایی که راجع به این مساله و نیز منع خشونت علیه زنان به دلایل جنسیت آنها از سوی دولت ها تصویب شده و یا در برنامه‌های عملی و دستور کار برای اعتلای موقعیت زنان و اقدامات ضروری به منظور ریشه‌کنی فقر، امحای خشونت، نابرابری در آموزش و اشتغال، ارتقای سطح حقوق بشر زنان، برخورداری از امنیت، بهداشت و مراقبت و همچنین مشارکت زنان در کلیه امور سیاسی و اجتماعی تاکید شده است؛ اما متاسفانه به رغم تمامی این تصریحات و تاکیدات، این اسناد حقوق بین‌المللی بشری، نوشدارویی برای آلام و رنج‌های زنان نبوده است و به دلیل بی‌اعتنایی دولت‌های متعهد و دولت‌های عضو جامعه جهانی، نابرابری‌های موجود در سطح عمومی و زندگی سیاسی و مدنی و اجتماعی و اعمال تبعیض‌ها بر مبنای جنسیت جهت احراز و تصدی مشاغل و مناصب عالی و دولتی، اشتغال و تحصیل، اهلیت‌های قانونی، قضایی و حقوقی و از جمله در امور مربوط به خانواده، نه تنها برچیده نشده، بلکه در بسیاری از موارد به ویژه در رژیم‌های حقوقی مذهبی حاکم بر منطقه خاورمیانه و برخی از مناطق جهان، چنین مناسبات ناعادلانه و تبعیض‌آمیزی که سرچشمه بسیاری از خشونت‌های اجتماعی علیه زنان و نقض صریح حقوق بشر است مورد حمایت ضمنی و عملی قوانین شرعی دولت‌ها به ویژه دولت‌های مذهبی است، در همین راستا متاسفانه گروه‌های مذهبی خشونت‌گرا و بنیادگرا در سطح منطقه و چند سال اخیر با اقداماتی از قبیل ربودن، به اسارت و به بردگی کشاندن زنان، خشونت و قساوت و بیرحمی را به اوج رسانده‌اند.
از همین رو «سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان» در «روز جهانی زن» و «روز بین‌المللی برای حقوق زنان و صلح»، مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به اعمال و رفتار غیرانسانی و خشونت‌های وحشیانه نسبت به زنان در عراق، سوریه و نیجریه و دیگر کشورهای منطقه به ویژه قتل و کشتار زنان در مناطق تحت اشغال یا مورد هجوم گروه‌های صلح مذهبی در شمال عراق و شمال سوریه و احیای اعمال ضدبشری و به بردگی گرفتن زنان غیرمسلمان و اقلیت‌ها و زنان کُرد ایزدی در شنگال و همچنین نسبت به استمرار تبعیض‌های ناروا علیه زنان و تداوم مناسبات مبتنی بر نابرابری‌های جنسی در ایران و برخی کشورهای منطقه ابراز نموده و ضمن حمایت از مبارزه و اقدام جمعی و گسترده جهانی و جوامع و نهادهای مدنی برای توقف خشونت‌ها و رفع تبعیض‌ها علیه زنان، از دولت‌های بی‌اعتنا به زنان و حقوق بشر و نیز از حکومت ایران می‌خواهد با احترام به حقوق بشر برای تامین و تضمین حقوق اساسی زنان اقدامات عاجل و ضروری به عمل آورند.

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
تهران: 16 اسفند 1393/ 7 مارس 2015

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com