مرکز مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی انسانیت اطلاعیه مطبوعاتی
08/02/2009 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

این مرکز در نظر دارد یادداشت‌ها، نوشته‌ها و نگارشات آقای محمدصدیق کبودوند رئیس سازمان حقوق بشر کردستان را گردآوری و بطور زنجیروار در وب‌سایت ایشان به قرار موضوعات زیر قرار دهد.


دفتر اول: سازمان‌های بین‌المللی و خانواده سازمان ملل متحد


دفتر دوم: حقوق بشر و ساز و کارهای دفاع از آن


دفتر سوم: نگاهی به نقض حقوق بشر در ایران


دفتر چهارم:‌ نقض حقوق بشر در کردستان، سرزمین مردمان صلیب بر دوش


دفتر پنجم: برای دفاع از حقوق بشر


دفتر ششم: حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی


دفتر هفتم: تاوان دعوت به احترام به حقوق بشر


دفتر هشتم: حقوق بشر و دموکراسی «یادداشت‌های کوتاه»


لازم به ذکر است دفاتر مذکور و دیگر دفاتر از نگارشات آقای کبودوند متعاقباً تکمیل و طبق نظر ایشان بخش‌بندی و فصل‌بندی و ویرایش می‌گردد و سپس بصورت مجموعه‌های منظم ارائه خواهد شد.


 مرکز مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی انسانیت


(متعلق به سازمان حقوق بشر کردستان)


دوشنبه21 بهمن1387/هشتم فوریه2009


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com