اصلاحیه موضوع فعالیت سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان اطلاعیه مطبوعاتی
10/02/2009 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

اطلاعیه مطبوعاتی


در تاریخ 21 بهمن ماه 1387 برابر با 9فوریه 2009 شورای عالی سازمان حقوق‌بشر کردستان اصلاحیه پیشنهادی آقای کبودوند رئیس سازمان که در دفتر پنجم ایشان زیرعنوان «دفاع برای حقوق‌بشر» و در فصل اصلاح و نوسازی در خصوص اصلاح ماده 2 اساسنامه موضوع اهداف و فعالیت‌های اصلی و فعالیت‌های مرتبط مندرج و ارائه شده است. پس از بررسی آن را عیناً مورد تصویب قرار داده است. این دبیرخانه نیز جهت اطلاع عموم از موضوع فعالیت سازمان مفاد اصلاحیه مزبور را به قرار زیر منتشر می‌نماید.


 ماده 2


اهداف سازمان دفاع از حقوق‌بشر کردستان به قرار زیر است:


1-2 موضوع فعالیت‌ها و اهداف اصلی


1. کوشش برای تحقق حقوق و آزادی‌های تصریح شده در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر، اعلامیه و برنامه عمل وین و دیگر اعلامیه‌ها، میثاق‌ها و پیمان‌ها، مقاوله‌نامه‌ها و کنوانسیون‌ها، معاهده‌ها و عهدنامه‌ها، قراردادها و دیگر اسناد بین‌المللی حقوق‌بشر، تشویق به پیوستن به معاهدات حقوق‌بشری و پذیرش معیارها و هنجارهای جدید بین‌المللی حقوق‌بشر.


2. کوشش برای اجرا و رعایت حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، و حقوق جمعی شامل حق صلح، حق تعیین سرنوشت، حق بر توسعه، حق برخورداری از محیط‌زیست مطلوب و دیگر حقوق همبستگی حقوق بشر، تشویق به رعایت اصول جهان‌گستری، تقسیم‌ناپذیری و وابستگی متقابل تمام حقوق بشر.


3. کوشش در دیده‌بانی و پاسداری از حقوق بشر، واکنش در برابر نقض حقوق بشر و جلوگیری از این نقض‌ها، تشویق به برچیدن زمینه‌های ترس و رنج و فقر و نیاز و تبعیض، ودستیابی به آزادی، عدالت و صلح و همه حقوق بشر.


4. کوشش برای آموزش و ترویج حقوق‌بشر و دموکراسی، مراعات دموکراسی به عنوان مبنا و سامانه حفظ حقوق‌بشر،‌ تقویت و پیشبرد دموکراسی، حکومت قانون و گسترش جامعه مدنی،‌ تشویق به کثرت‌گرایی و تنوع، دگرپذیری و مداراگری، مسئولیت شناسی، عدم خشونت و همبستگی، و برانگیختن و هماهنگی و همکاری در نظام بین‌المللی حقوق‌بشر؛


5. کوشش برای توسعه روابط و مناسبات دوستانه در میان ملت‌ها و اقوام، دستیابی به تفاهم مشترک بر مبنای اصل تساوی حقوق، اصل عدم تبعیض و اصل همزیستی مسالمت‌آمیز، تشویق به احترام به حق خودمختاری و حق تعیین سرنوشت ملت‌ها، ملیت‌ها و اقوام ساکن در ایران و کشورهای منطقه مطابق روح منشور ملل متحد و منشور حقوق‌بشر.


2-2 فعالیت‌های اصلی مرتبط


1. تلاش برای الغای مجازات اعدام، جلوگیری از اعدام نوجوانان و منع مجازات سنگسار زنان و مردان


2. تلاش برای جلوگیری از شکنجه و دیگر رفتارهای خشن یا منع مجازات‌های بی‌رحمانه غیرانسانی و تحقیرآمیز


3. تلاش برای رفع نابرابری‌های حقوقی میان زنان و مردان، منع همه اشکال تبعیض جنسی و جلوگیری از خشونت علیه زنان


4. تلاش برای منع خشونت علیه کودکان،‌ منع هرگونه استفاده از کار کودکان، منع بکارگیری کودکان در فعالیت‌های تبهکارانه، غیرقانونی و یا جنگ و جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده غیراخلاقی از کودکان.


5. تلاش برای آزادی کلیه زندانیان وجدانی و عقیدتی‌ای که بدلیل پایبندی به عقیده و یا به خاطر تعلقات ملی، قومی، زبانی و یا دین و مذهب خود در توقیف به سر می‌برند.


6. کوشش برای تشکیل دادگاه‌های صالح و علنی و عادلانه برای تمامی زندانیان سیاسی، دادخواهی و دفاع در محاکم صلاحیت‌دار با امکان دسترسی به وکیل مستقل و برخورداری کلیه زندانیان از حقوق انسانی و مدنی


7. کوشش برای رفع هرگونه تبعیض و فشار و خشونت علیه افراد آسیب‌پذیرشده، پناهندگان، مهاجران، کارگران، گروه‌های آسیب‌پذیر و افراد آزاردیده و برخورداری آسیب‌پذیرشدگان از حقوق برابر


8. کوشش برای شناسایی موجودیت، هویت و حقوق اقلیت‌های ملی، قومی، زبانی و مذهبی، منع هرگونه تبعیض و نابرابری ملی و قومی و مذهبی، ارتقا رشد و توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی مناطق محل سکونت اقلیت‌ها، تشویق آنها به مشارکت در امور سیاسی و مدنی، و تشویق به احترام و رعایت همه حقوق اقلیت‌ها


9. کوشش برای رفع موانع آزادی بیان و عقیده، آزادی اندیشه،‌ وجدان‌ و مذهب و منع و رفع نابردباری مذهبی و عقیدتی


10. کوشش برای رفع موانع برگزاری تجمعات و گردهمایی‌ها، تشکیل اتحادیه‌ها و سندیکاهای مستقل کارگری و صنفی، انجمن‌ها و مجامع و سازمان‌های مدنی و غیردولتی و رفع موانع فعالیت آزادانه احزاب، گروه‌ها و جمعیت‌های مسالمت‌آمیز.


 تهران: 21 بهمن ماه 1387/ 9 فوریه 2009


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com