کیفرخواست جدید و قرار مجرمیت غیابی برای رئیس حقوق بشر کردستان اطلاعیه مطبوعاتی
01/09/2010 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
اطلاعیه مطبوعاتی

روز چهارشنبه 2 اردیبهشت ماه دادگاه عمومی و انقلاب حوزه مرکزی تهران– دادگاه مطبوعات، محمدصدیق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را از زندان اوین  فراخواند و او را در شعبه 1803 کیفری این دادگاه تحت محاکمه قرار داد.


براساس گزارش های تنظیمی و شکایت اداره کل حفاظت اطلاعات ستاد مشترک سپاه پاسداران پرونده چهارمی علیه آقای کبودوند در دادسرای کارکنان دولت – دادگاه مطبوعات تهران افتتاح گردید و ادعا شده که، سایت «انسانیت» وابسته به سازمان حقوق بشر کردستان و تحت مدیریت محمدصدیق کبودوند طی سالهای 1385 و 86 اقدام به انتشار مطالبی تحریک آمیز  برعلیه نظام جمهوری اسلامی نموده است.


طبق محتویات پرونده و اطلاعات موجود در آن به رغم داشتن نشانی پستی و شماره صندوق پست، شماره فکس دفتر، تلفن منزل و شماره موبایل «تلفن همراه» آقای کبودوند در پرونده، دادسرای مذکور در تاریخ شهریورماه 1386 اقدام به انتشار آگهی مبنی بر مجهول المکان بودن آقای کبودوند در روزنامه رسمی ایران و روزنامه کثیرالانتشار «خبر» با این مضمون نموده است که: «آقای محمدصادق (صدیق) کبودوند رئیس سازمان و مدیرسایت انسانیت به اتهام انجام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی تحت تعقیب بوده و فعلاً مجهول المکان است». برهمین اساس دادستانی تهران اقدام به صدور کیفرخواست غیابی و صدورقرار مجرمیت با استناد به ماده 500 قانون مجازات اسلامی برعلیه آقای کبودوند کرده است.


رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان بدون هرگونه احضار، ابلاغ و یا اطلاع قبلی روز چهارشنبه 2 اردیبهشت به دادگاه مطبوعات فراخوانده شد و بدون حضور وکیل دادگاهی گردید.


آقای کبودوند به دادگاه اعلام کرده که در زمان صدور آگهی در روزنامه رسمی در شهریورماه 1386 او بازداشت بوده و در رابطه با موضوع پرونده مشابه محکومیت حبس گرفته است. با این حال ایشان خواهان تجدیدوقت دادگاهی با حضور وکیل خود در دادگاه شده است.


شایان ذکر است رئیس حقوق بشر کردستان هم اکنون با 4 پرونده قضایی در دادگاه ها و شعب مختلف روبرو است که اتهام های مشابه به هم در آنها مطرح گردیده است. در پرونده اول (دادگاه انقلاب تهران) به اتهام تشکیل نهاد بدون مجوز سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ده سال حبس و بابت تبلیغ علیه نظام از طریق سایتهای وابسته به این سازمان به یک سال حبس محکوم شده، در پرونده دوم (دادگستری کردستان) به اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق نشر مطالب به لغو پروانه انتشار هفته نامه «پیام مردم» ، 5 سال محرومیت از روزنامه نگاری و یک سال حبس تقلیل یافته به 6 ماه تعزیری محکوم است. در پرونده سوم (دادگاه انقلاب آذربایجان غربی) به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار جزوه ای مربوط به «حقوق زنان» تحت تعقیب قرار گرفته که تاکنون دادگاهی نشده و در پرونده چهارم (دادسرای کارکنان دولت- دادگاه مطبوعات تهران) به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار مطالب در سایت «انسانیت» با تعقیب قضایی مواجه شده که روز 2 اردیبهشت ماه دادگاهی گردید.


تهران: 8 اردیبهشت 1388/  28 آوریل 2009


دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com