مطالبه مالی برای انتقال به زندان اوین اطلاعیه مطبوعاتی
01/09/2010 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبرمسئولان زندان مهاباد در ازای اعزام رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از زندان مهاباد به زندان اوین هفصد هزار تومان پول طلب می کنند محمد صدیق کبودوند که از 5 شنبه 25 تیر از زندان اوین به مهاباد منتقل گردیده پس از دادگاهی 5 دقیقه در دادگاه انقلاب مهاباد به زندان این شهر منتقل شده و تا کنون هیچ گونه اقدامی جهت انتقال به زندان اوین تهران صورت نگرفته است.


 در این رابطه مسئولان زندان مهاباد به آقای محمد صدیق کبودوند گفته اند در صورت تامین مخارج ماموران بدرقه و تامین مبلغ هفتصد هزار تومان جهت هزینه مربوطه وی را به زندان اوین باز خواهند گردانید


شایان ذکر است ایشان از تاریخ 14 تیر ماه گذشته چندین بار از زندان اوین خارج و به بازداشگاهی در جنوب تهران انتقال و پس ار حبس انفرادی 5 روزه به زندان مهاباد منتقل گردید


کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان است که به اتهام تشکیل سازمان غیر دولتی حقوق بشری به 10.5 سال حبس قطعی محکوم گردیده و بیش از 25 ماه را  در زندان اوین بسر برده است .


دوشنبه /5 مردادماه 1388     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com