احزاب و گروهای کرد از خشونت دوری کنند اطلاعیه مطبوعاتی
07/09/2009 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
بیانیه

این روزها در کردستان که پیش از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ،مقامات جناحی حکومتی و رهبر جمهوری اسلامی با سفر به آن منطقه در صدد جلب نظر مردم و دعوت از آنها برای مشارکت در انتخابات بودند،خشونتهای سیاسی بیشتری در حال روی دادن است و مدم و فعالان گروهای سیاسی و مخالف دولت با قتل و کشتار روبرو هستند .


ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرده است که طی هفته های گذشته تعداد26 نفر از اعضای گروهای دمکرات ،کومله و پژاک را از پای در آورده است .این ارگان نظامی در اطلاعیه خود آورده است با دریافت گزارشهای مردمی در منطقه موفق به قتل اعضای گروهای سیاسی و مسلح کرد مخالف دولت و مجروح کردن بیش از 50 نفر از آنها گردیده است .با این حال در این اطلاعیه ها اشاره ای به مسلح بودن و یا اقدام به حمله به مراکز نظامی و دولتی از جانب گروه ها ی مزکور و یا دلیل حضور آنها در محل حوادث اخیر نگردیده است.                                                                                         


در این رابطه گزارشگران حقوق بشر کردستان گزارش داده اند که در یک فقره از این دست وقایع 6 تن از اعضای یک گروه سیاسی-کومله-به هنگام خواب در یک مزرعه در حوالی روستایی در حومه کامیاران بدون هرگونه امکان مقاومت زیر آتش نظامی نیروهای دولتی قرار گرفته و کشته شده اند.گزارشگران میگویند افرادی که پیش تر در روستا ها مخفیانه به استخدام دولت در آمده اند حضور و یا هرگونه تحرک اعضای گروهای سیاسی و مخالف دولت را به اطلاع نیروهای امنیتی و نظامی میرسانند.مشابه چنین رویدادی برای اعضای حزب دمکرات کردستان ایران در مناطقی از سقز که منجر به قتل آنها شده نیز در گزارشها آمده است.                                                                                 


گزار ارشگران حقوق بشر کردستان همچنین گزارش داده اند که ماه گذشته در جریان اقدام نیروی های نظامی و امنیتی در محاصره یک خانه برای دستگیری 3 عضو حزب حیات آزاد کردستان در شهر ارومیه چند عضو یک خانواده از جمله زن و دختر خانواده میزبان مجروح و به قتل رسیده اند.                                                                     


سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با دریافت گزارشهای در مورد حوادث اخیر و از جمله قتل شهروندان بی دفاع در جریان درگیرهای مذکور شدیدا نگران و متاثر گردیده است.


این سازمان همانگونه که در بیانیه های قبلی خود اعلام کرده است تشدید درگیری های نظامی و روند رو به تزاید خشونت ها در منطقه کردستان و امنیتی و نظامی شدن بیش از پیش فضای سیاسی و اجتماعی کردستان را در راستی گسترش زمینه های تجاوز به حقوق بشر و نقض حقوق مردم منطقه ارزیابی میکند.                                             


سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان اگر چه از قصد و هدف گشت های نظامی گروها و احزاب کرد در مناطق مختلف و ادعای مسلح بودن آنها یا برنامه های آنها برای اقدام نظامی اطلاعی در دست ندارد با این حا از این احزاب  از جمله حزب دمکرات کردستان ایران،حزب کومله و حزب حیات آزاد کردستان درخواست مینماید از دست زدن به هرگونه اقدام نظامی و یا چریکی که زمینه تجاوز به حقوق بشر و نقض گسترده آن بویژه برای طرف مقابل را فراهم میآوردبپرهیزند                                                              


این سازمان از احزاب و گروهای کردی که پیش از این فعالیتهای مسلحانه را کنار گذاشته اند درخواست میکند بدون دست زدن به هرگونه اقدام خشونت آمیز ،شیوه های سیاسی مسالمت جویانه را همچنان در مبارزه خود مطمح نظر قرار دهند.                                                                                


دوشنبه 16 شهریور1388


سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com