احکام اعدام ابطال شود اطلاعیه مطبوعاتی
12/10/2009 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر


احکام اعدام ابطال شود 


به مقام های عالی قضایی جمهوری اسلامی ایران  


بر اساس خبرها و گزارش های منتشره از سوی منابع رسمی، شعبات 15 و 28 دادگاه انقلاب اسلامی تهران 4 نفر از بازداشت شدگان پیش و پس از حوادث خرداد ماه سال جاری در تهران به نامهای (م.ز) ، (الف.پ)، (ن.ع)و محمد رضا علی زمانی، که گفته می شود درارتباط با برخی ازگروهای مخالف نظام دستگیرشده اند، به  عنوان محارب شناخته و برای نامبردگان مجازات مرگ تعیین کرده اند.                                                                                                        


سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان اگرچه در حال حاضر از موضوع فعالیتهای سیاسی و غیر سیاسی و یا اقدامات نامبردگان و یا احتمال ارتباط آنها با حوادث خشونت بار پس از انتخابات اطلاعاتی در دست  ندارد با این حال این سازمان از مقام های عالی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در خواست ابطال احکام دادگاه بدوی و تقاضای برگزاری دادگاه مجدد و عادلانه برای نامبردگان را دارد.                                                                                                                                   


تهران: دوشنبه 20 شهریور ماه 1388


                                                                                                     


سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com