اعلامیه کبودوند در رابطه با فعالیت سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان اطلاعیه مطبوعاتی
13/04/2010 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

اشاره: محمدصدیق کبودوند رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که هم اکنون در زندان به سر می برد، در پاسخ به برداشت های نادرست از عملکرد و مواضع سازمان، اعلامیه ای را در 10 بند صادر کرده است که دبیرخانه سازمان اقدام به انتشار آن می نماید، متن اعلامیه در پی می آید:


در پاسخ به برخی تبلیغات ناروا و نیز برداشت های نادرست از مواضع و عملکرد سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و هم چنین برخی چنگ زنی ها بر چهره شفاف و اعتبار این سازمان، یادآوری اصول کلی حاکم بر سازمان و مواضع آن- همراه با پاره ای از توضیحات- در تعقیب اهداف موردنظر که همانا دیده بانی، پاسداری، حمایت و دفاع از حقوق بشر، آزادی های بنیادین و امنیت انسانی انسان ها است، ضروری به نظر می رسد:


1-     سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، نهادی غیردولتی یا مردم نهاد است که از اصول مبتنی بر وجدان، انسانیت و اخلاقیات پیروی می کند و واقع بینی، حساسیت، آگاهی و اطلاعات، شناخت درست، درک درست، قضاوت درست، صحت و دقت، صداقت، شفافیت و صلاحیت را مبنای کار و فعالیت خود قرار داده است.


2-     سازمان دفاع از حقوق بشرکردستان تجلی جامعه و نهادی مدنی است که هدف و زمینه فعالیت آن نظارت، دیده بانی، حمایت، پاسداری و دفاع از حقوق بشر است و با دعوت از جامعه، دولت، صاحبان قدرت و حاکمان، احزاب، گروه های سیاسی و دستجات مختلف به احترام و رعایت حقوق انسانی، در مواقع تعرض و تجاوز به حقوق بشر و نقض آن، به مقامات دولتی و حکومتی، رسانه های گروهی، جامعه و وجدان عمومی هشدارهای لازم را ارائه می دهد.


3-     سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان یک نهاد غیرسیاسی است که اهداف سیاسی را مورد پیگیری و تعقیب قرار نمی دهد و با اجتناب از هرگونه فعالیت معطوف به قدرت،  در جایگاه جمعیت سیاسی قرار نمی گیرد و یا خود را در موقعیت عضو یا اعضایی از اپوزیسیون حکومت و دولت قرار ندارد و هم از این رو نام، عنوان و شکل نظام حاکم تاثیری در فعالیت و یا استمرار و نحوه فعالیت این سازمان ندارد و حکومت و دولت مستقر یا جانشین – مشروط به رعایت اصول دموکراسی، حقوق بشر و احترام به حقوق اساسی و آزادی های مردم، و تامین امنیت انسانی شهروندان- مورد اعتراض واقع نمی شود.


4-     سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان نهادی قانونمند و پای بند به قانون است و قوانینی که برمبنای نظر و اراده مردم و به طریق دموکراتیک تدوین و تصویب می شود، مورد احترام این سازمان است و در این زمینه بویژه می کوشد و درخواست می نماید قوانین جاری و رفتار حقوقی نظام حاکم، با قوانین اصول و معیارهای حقوق بشری و حقوق رسمیت یافته و نیز نظام حقوقی بین المللی هم راستا و مورد انطباق واقع گردد.


5-     سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان نهاد مستقلی است و با تبعیت از اصل استقلال در تصمیم گیری، در اجرا و عمل، در انجام فعالیت ها و در اعلام مواضع خود بر این اصل خدشه ناپذیر اتکا دارد. این سازمان در انجام وظایف خود از هیچ حزب و گروه و یا دولت و مقامی کسب دستور نمی کند و از اعمال نظر یا اقدام مداخله جویانه اشخاص غیر در امور خود جلوگیری می کند و هرگونه مداخله یا دستوری که خارج از حوزه ارکان های اصلی و حقوقی و اساسنامه ای صادر شود به عنوان اعمالی منافی موقعیت و استقلال خود، مردود و ممنوع می دارد.


6-     سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان نهاد بی طرفی است و از هیچ گروه، دسته، حزب، طیف و جناح و یا دولتی طرفداری نمی کند و به عنوان یک نهاد مدافع حقوق بشر مستقل، از احترام به حقوق انسانی همه آحاد بشر، انسان های از آزادی محروم شده و بازداشت شدگانی که بدلیل اظهار عقیده و بیان، عقاید سیاسی و مذهبی، تعلقات قومی و نژادی و یا وجدانشان دستگیر و زندانی گردیده اند، قطع نظر از وابستگی گروهی، حزبی و جناحی آنها، حمایت و دفاع می کند و دفاع این سازمان، دفاع از حقوق انسانی، قانونی و حقوق بشری این اشخاص است و این شامل دفاع از اعمال احتمالاً غیرقانونی یا ناقض حقوق بشری و یا اعمال گذشته آنها که از دید سازمان پنهان است ، و یا حمایت از اقدامات، برنامه ها، اهداف و مرام سیاسی گروه های متبوع آنها و یا احزاب و سازمان های اپوزیسیون و گروه های معارض و مسلح نمی باشد.


7-     سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان نهادی مسئولیت پذیر است و در قبال فعالیت ها، برنامه ها و اهداف موردنظر خود و در برابر مواضع اعلامی و عملکرد، و هرآنچه را بطور علنی در پایگاه رسمی خود اعلام و منتشر و بیان می دارد مسئول و پاسخگو است. برابر مفاد اساسنامه ارکان عالی و بطور رسمی رئیس سازمان در قبال عملکرد مجموعه نهاد متبوع مسئولیت حقوقی دارد و به عنوان عالی ترین مقام حقوقی در برابر جامعه و مراجع صلاحیتدار پاسخگو می باشد. اما این مسئولیت شامل اعمال و رفتار انفرادی خارج از ضوابط مدنی- سازمانی اعضا و همکاران نمی شود. این سازمان  اگرچه برای پذیرش، عضویت و همکاری افراد هیچگونه محدودیت و گزینشی به عمل نمی آورد، اما هرگونه اقدام و رفتار سیاسی اعضا که مبین تبلیغ و دفاع بنفع گروه و دسته ای خاص باشد بعنوان رفتاری خودسرانه و ناقض آیین رفتار مدنی و تخطی از مقررات و ضوابط و اساسنامه سازمان تلقی می نماید و مسئولیت اخلاقی، وجدانی، حقوقی و قانونی چنین اقدام یا رفتاری را برعهده شخص مرتکب می داند.


8-     سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از مسالمت جویی و فعالیت های صلح جویانه حمایت می کند و براین نظر است که انجام فعالیت های سیاسی و اجتماعی مبتنی بر اصول مدنیت و دموکراسی و مسالمت آمیز بدون اعمال خشونت و درگیری که در جهت حفظ و رعایت ارزش های اساسی تمدن بشری، حقوق بشر، اصلاح و توسعه زندگی اجتماعی و امنیت انسانی انسان ها صورت می گیرد،بعنوان فعالیت های سیاسی و اجتماعی شرافتمندانه قابل دفاع است. اما رفتارهای خشونت آمیز و یا توسل به خشونت و اقدامات خشن بویژه در فعالیت های سیاسی دفاع پذیر و مورد تایید نمی باشد.


9-     سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان توسل به ترور و اقدامات تروریستی را مغایر اصول حقوق بشر و اصول انسانی و انسانیت می داند. از این رو اعمال، روش ها، و رویه هایی که از نظر حقوق بشر و حقوق بین الملل عنوان ترور و تروریسم بر آن اطلاق می شود  و منظور و مقصود از ارتکاب آن ایجاد رعب و وحشت در جامعه و بین مردم ، و یا قتل و آسیب رساندن به تمامیت جسمانی، و یا تهدید امنیت، حیثیت، آزادی و حقوق انسان ها است. قطع نظر از اینکه با چه هدف و منظوری صورت می گیرد و مرتکبین آن چه انگیزه هایی دارند، در هر کجا و از سوی هرکس، هر گروه و یا دولتی که ارتکاب می یابد، از نظر این سازمان غیرموجه و توجیه ناپذیر است.


10- سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان قائل بودن به تفکیک بین دفاع و مبارزه مشروع با جرم های تروریستی را ضروری، و مبارزه مشروع مردم را موجه می داند. از این رو براین نظر است که مبارزه مردم برای آزادی، سرزمین و حق  تعیین سرنوشت، و مبارزه بر ضد اشغالگری و استیلاجویی اشغالگران، و دفاع از سرزمین و مردم در مقابل تجاوز و استعمارگری که از نظر حقوق بین الملل از جرم های تروریستی منفک و مجزا می باشد، مبارزاتی مشروع و موجه و قابل دفاع است.


تهران: 25 فروردین 1389/ 12 آوریل 2010


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com