تمامي فعاليت هاي سازمان در داخل كشور انجام مي گيرد اطلاعیه مطبوعاتی
23/06/2011 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبردبيرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان با انتشار اطلاعيه ايي با تاكيد بر اينكه محمد صديق كبودوند رئيس اين سازمان مي باشد و در حال حاضردوران محکوميت زندان را  می گذراند و اجلال قوامي نيز سخنگوي اين نهاد حقوق بشري است ، افزوده است : تمامي فعاليت هاي اين سازمان در داخل كشور انجام مي گيرد.


 متن كامل اطلاعيه سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان در پي مي آيد :

تمامي فعاليت هاي سازمان در داخل كشور انجام مي گيرد

علي رغم فشارها و محدوديتهايي كه در داخل کشوردر طول چند سال اخير فزوني يافته است ، شاهديم كه سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان در حد توان خود و باتوجه به فضاي خاص حاكم بر كشور كه بر همگان واضح و مبرهن است ،موجی از فشارها و تهديدها از جانب جرياني خاص موازي با جريانات اقتدارگرا بر سازمان براي اثرگذاري بر فعاليت هايمان كه در قالب تخريب ، توهين و... بود صورت گرفت . در تازه ترين اقدام بيانيه يي از جانب تعدادي با عنوان هيات اجرايي سازمان در يكي از سايت ها انتشار يافته است كه بدور از هرگونه موازين اخلاقي و حرفه ايي از جانب صادر كنندگان اين بيانيه مي باشد.

سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان اينگونه مسايل را صرفا در چارچوب يك استراتژي شكست خورده تعريف مي نمايد و تاكيد مي نمايد كه سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان هيچ گونه نماينده ايي به عنوان هيات اجرايي كه امضا كنندگان اين بيانيه مي باشند در خارج از كشور ندارد و جناب آقاي محمد صديق كبودوند به عنوان رئيس اين نهاد و آقاي اجلال قوامي نيز سخنگوي اين سازمان مي باشند . سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان بيان مواضع و ديدگاههاي خود را تنها از طريق وب سايت رسمي و سخنگوي آن اعلام مي نمايد كه خارج از اين چارچوب هرگونه اظهار نظري با نام اين سازمان فاقد اعتبار است.

سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان

1تير1390

22ژوئن2011


 


به زودی اطلاعيه ای از طرف خانواده آقای محمد صديق کبودوند به عنوان مطلع و همچنين آقای کبودوند به عنوان رئيس سازمان در هفته های آتی در اين زمينه منتشر خواهد شد.


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com