صحت اقدامات اعضا منوط به تایید مقام های عالی سازمان است اطلاعیه مطبوعاتی
06/08/2011 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشرکردستان؛ محمدصدیق کبودوند طی ابلاغیه ای صحت اقدامات و ماموریت ها، و درستی اظهارات و موضع گیری های اعضای سازمان در خارج از کشور را موکول به تایید رسمی از جانب رئیس کل یا رئیس شورای عالی و یا کمیسیونر عالی سازمان در داخل کشور اعلام کرد. متن نامه ابلاغی کلی در پی می آید:


صحت اقدامات اعضا منوط به تایید مقام های عالی سازمان است


متاسفانه، برخی از افراد که قبلاً در داخل کشور حضور داشته و با سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان همکاری می کردند، پس از زندانی شدن من، به دلایل شخصی یا امنیتی در مقاطع مختلف به خارج از کشور مهاجرت کرده اند و تا آنجا که من اطلاع دارم، این افراد به ارتباط های خود با دوستان ما و بطور کلی با سازمان خاتمه داده اند که از این نظر می توان از آنها حداقل به عنوان عضوغیرفعال نام برد، بنابراین همانگونه که در اعلامیه فروردین ماه سال گذشته نیز اعلام شده، مادامی که افرادی خود را عضو سازمان بخوانند، اما رفتار و مواضع شان مبتنی بر تبلیغ به نفع و یا در دفاع از رفتار و مقاصد احزاب و گروه های سیاسی باشد، رفتار آنها ناقض آیین رفتار کوشندگان حقوق بشر و مغایر اساسنامه و مقررات سازمان محسوب و اقدامات شان خودسرانه تلقی می گردد. بدیهی است مسئولیت اخلاقی، وجدانی، حقوقی و قانونی چنین رفتارهایی برعهده خود این افراد خواهد بود و سازمان هیچگونه مسئولیتی در قبال اظهارات، مصاحبه ها، گفتگوها و نوشته ها و یادداشت ها و یا مواضع گیری های شخصی آنها نخواهد داشت.


مزید اطلاع مجدد این دسته از اعضا، مطابق اساسنامه سازمان، مدیران اداری و اجرایی و سخنگو توسط رئیس کل در داخل کشور تعیین و زیر نظر وی فعالیت خواهند کرد. علاوه بر این مرکز سازمان در تهران و ارکان های عالی و اصلی مانند مجمع عالی، شورای عالی، رئیس کل، هیات عالی نظارت یا کمیسیونر عالی، هیات مدیران، سخنگو و دبیرخانه در داخل کشور مستقر یا حضور دارند.


در اینجا من در جهت پیش گیری از اقدامات نسنجیده برخی افراد خودسر، در مقام رئیس کل سازمان، ناگزیرم اعلام نمایم، ادامه عضویت اعضای سازمان در خارج از کشور مشروط به اعلام کتبی استمرار تعهد به اساسنامه و التزام به مقررات و مصوبات مدیران عالی سازمان در داخل کشور خواهد گردید و از این پس جهت اقدامات و ماموریت های محوله و همچنین درستی اظهارات نامه های منتشره و موضع گیری های اعضای سازمان در خارج از کشور منوط به تایید رسمی یکی از سه مقام رئیس کل، رئیس شورای عالی و یا کمیسیونر عالی سازمان می شود.


تهران: زندان اوین 3 مرداد 1390/25 جولای 2011


محمدصدیق کبودوند – رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com