وجدان جهانی یاریگر خیزش ها و جنبش های مردمان خاورمیانه باشد اطلاعیه مطبوعاتی
20/09/2011 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
دبیرخانه: سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

محمدصدیق کبودوند رئیس زندانی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به مناسبت «روز بین المللی صلح» پیامی را به بیرون از زندان ارسال داشت که متن آن در پی می آید:


مردمان و ملت های منطقه و خاورمیانه دهه هاست در آرزوی دست یابی به آزادی، دموکراسی، حقوق بشر و صلح رنج های فراوانی را متحمل شده و هم چنان بر گردن رنج های پایان ناپذیر اعمال حکومت های نامردمی و حکمرانان مستبد و دیکتاتور و زورمدار را بردوش می کشند و انگار پایان این رنج ها و التیام جراحات جسم و روان مردمان و ملت های این گوشه از جهان امری دور از انتظار است.


اگرچه در سال های گذشته مردم عراق و طی ماه های اخیر مردمان مصر و تونس و لیبی با تحمل هزینه های بسیار گران و از دست دادن جان شیرین هزاران نفر از مردم، این کشورها توانسته اند از یوغ استبداد و دیکتاتوری رهایی یابند اما این مردمان برای تضمین و تامین آزادی و دموکراسی، صلح و حقوق بشر راه درازی در پیش دارند و این در حالی است که مردمان دیگر کشورهای منطقه به مراتب وضعیت وخامت بارتری دارند، بطوریکه در اردن و یمن و بحرین مردم کماکان در تکاپوی دموکراسی اند و در سوریه روزانه ده ها نفر قربانی استبداد و خودکامگی فرمانروای حاکم بر این کشور می شوند. در همین حال در ایران دموکراسی فقهاتی با ادعای مردم سالاری دینی، مردم را همچنان سالار و شایسته به دست گیری حق تعیین سرنوشت خود نمی دانند و با اعمال خشونت و حبس و اعدام کوشندگان مردمی و سیاسی و سرکوب همه جانبه، دموکراسی، حقوق بشر، آزادی و آرزوی صلح و آشتی مردمان این سرزمین را در بند نگه داشته است.


اینک در آستانه روز بین المللی صلح قرار داریم امید است مردم دنیا و وجدان بیدار جهانی ، وضعیت و سرنوشت دردناک مردم بلادیده خاورمیانه را دریابند، بویژه دیدگان بیدار از جمله سازمان ملل متحد حافظ و پاسدار صلح و مشوق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی و از دیگر سازمان های دیده بان و پاسدار حقوق بشر و مردمان و دولت های آزاد جهان درخواست می شود در این برهه حساس که مردمان خاورمیانه در حال خیزش برای رهایی از بند استبداد و خودکامگی حکمرانانند آنها را تنها نگذارند و با حمایت از خیزش ها و جنبش های مردمی یاریگر ملت ها و مردمان خاورمیانه در دستیابی به صلح، آزادی و دموکراسی و حقوق بشر باشند.


تهران: زندان اوین 28 شهریور 1390/ 19 سپتامبر 2011


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com