همچنان بر آرمان های حقوق بشری ایستاده ایم اطلاعیه مطبوعاتی
08/04/2012 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان


در حالی وارد هشتمین سال فعالیت سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان می شویم که همچنان موارد نقض  سیستماتیک حقوق بشر ادامه دارد. تهدید ها، فشار ها ومحدودیت ها و زندانی کردن اعضای موثر سازمان به ویژه موسس و بنیانگذار آن محمد صدیق کبودوند نتوانست ما را در پیگیری وظایف انسانی متزلزل نماید و همچنان بر اصول و آرمان های حقوق بشری ایستاده ایم .


سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان آغاز هشتمین سال فعالیت را سر آغازی برای تلاشی جدی می داند و امید وار است در این سال شاهد آزادی تمامی زندانیان سیاسی،عقیدتی و وجدانی باشیم.20/1/1391


8/4/2012


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com