تروریسم دولتی مردود و محکوم است اطلاعیه مطبوعاتی
08/07/2012 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
محمد صدیق کبودوند

دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان


پدر حقوق بشر کردستان در پیامی به مناسبت دهم تیرماه روز محکومیت تروریسم دولتی در کردستان، تروریسم، بویژه نوع دولتی آن را محکوم کرد و خواهان محکومیت دگرباره و گسترده از سوی وجدان های بیدار شد:


تروریسم بویژه تروریسم دولتی توسط هر کس و هر دولتی، در هر زمان و مکانی و با هر هدف و منظوری که صورت گیرد، عملی جنایتکارانه و محکوم است. همانگونه که برهمه آشکار است در دو، سه دهه گذشته در پی ترور دکتر عبدالرحمان قاسملو رهبر حزب دموکرات کردستان در جریان مذاکراتی ساختگی در وین اتریش،جانشین وی دکتر صادق شرفکندی نیز در برلین آلمان هدف ترور تروریست های دولتی قرار گرفت و این در حالی بود که صدیق کمانگر از رهبران حزب کومله نیز به شکلی مشابه قربانی شد. طی دوران مذکور ترورگران دولتی در داخل و خارج از مرزها به تعقیب رهبران، فرماندهان و رزمندگان کرد پرداخته، صدها نفر را هدف ترورهای کور قرار دادند و صدالبته در داخل کشور از طریق نوعی دیگر از تروریسم دولتی موسوم به قتل درمانی تعدادی از رهبران ملی- مذهبی کرد از جمله احمد مفتی زاده در زندان و هم فکر وی در اردبیل و ملاربیعی در کرمانشاه و دیگران از این گونه ترورها در امان نماندند.


به نام «سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان» ترور هر فرد و شخصی با هر عقیده و مرام و مسلک و سلیقه سیاسی و مدنی و مذهبی و نابودی فیزیکی آنها را از مصادیق بارز ترورهای کور و جنایت کارانه می دانم و اینگونه اقدامات تروریستی را غیرقابل توجیه مردود و محکوم می شمارم و خواهان محکومیت گسترده و دگرباره تروریسم دولتی توسط وجدان های بیداردر روز بیست دوم تیرماه – روز محکومیت تروریسم دولتی در کردستان هستم.


 تهران: زندان اوین / 7 تیرماه 1391


 محمدصدیق کبودوند


رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com