انتشار هرگونه متن و مطلب و سخنی به نام آقای محمدصدیق کبودوند نادرست و مردود است اطلاعیه مطبوعاتی
15/01/2013 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان


اطلاعیه


بدینوسیله به اطلاع می رساند که آقای محمدصدیق کبودوند در دوران مرخصی مجاز به انجام مصاحبه و گفتگو نمی باشد و تاکنون از انجام هرگونه اظهارنظر، مصاحبه و یا گفتگوی رسانه ای خودداری کرده است. «خانواده کبودوند نیز تاکید می نمایند که شخص ایشان با رعایت موازین یاد شده در ایام مرخصی هیچگونه مصاحبه و گفتگوی رسانه ای انجام نداده است» لذا انتشار هرگونه متن و مطلب و سخنی به نام آقای محمدصدیق کبودوند نادرست و مردود است.


26 دیماه 1391/15 ژانویه 2013


دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان


 


      پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com