دفاع از حقوق بشر و حقوق دموکراسی مردم کرد و مردم ایران اطلاعیه مطبوعاتی
11/04/2013 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

دفاع از حقوق بشر و حقوق دموکراسی مردم کرد و مردم ایران


اطلاعیه:


سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان طی سال های فعالیت با محدودیت ها و تنگناهای زیادی مواجه بوده و انواع فشارها، تهدیدها و حتی سرکوب را تجربه کرده است. در آغاز نهمین سال از تاسیس آن امکان فعالیت برای آن بسیار محدودتر و ناامن تر شده است، از طرفی این سال ها وضعیت حقوق بشر نیز چه در کردستان و چه در تمام کشور نه تنها بهبود نیافته بلکه به طور فزاینده ای نقض محدود سلب و یا سرکوب گردیده است.


تا آنجا که گزارشگر ویژه حقوق بشر نقض گسترده و سیستماتیک و وخیم بودن وضعیت حقوق بشر در ایران را تایید کرده است. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که با هدف دفاع از حقوق بنیادین و آزادی های اساسی مردم و حمایت از انسانیت ، مدنیت، رفاه و امنیت انسانی، صلح ودموکراسی و ارزش های پذیرفته شده جهانی بنا نهاده شده است. در برابر نقض حقوق بشر و نقض حقوق و آزادی ها و سرکوب های سیاسی  و مدنی هرگز ساکت نبوده است. این سازمان در برابری مدنی و برابری سیاسی تمام ساکنان کشور اعم از زن و مرد مذهبی و غیرمذهبی مسلمان و غیرمسلمان شیعه و سنی، فارس و غیرفارس و تمامی ملیت ها و اقوام اعم از ترک، کرد، عرب و بلوچ و ترکمن  تاکید دارد و تبعیضات سیاسی و مذهبی و مدنی مبتنی بر مذهب و عقیده، جنسیت، ملیت و قومیت و به طور ویژه تمایز سالاری مذهبی، سیاسی و مدنی را غیرقابل توجیه و ناقض حقوق اساسی مردم می داند.


 سازمان حقوق بشر کردستان شرایطی را خواستار است که در آن همه شهروندان و جوامع ایرانی با برخورداری از حقوق برابر و دموکراتیک بتوانند آزادانه در حاکمیت بر خویش و اراده امور کشور مشارکت نموده و توسعه انسانی و اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و اقتصادی را پی برگیرند. این سازمان بار دیگر تعهد خود را مبنی بر دفاع از حقوق بشر و آزادی و برابری و حقوق دموکراتیک مردم کرد و شهروندان ایرانی، تجدید می نماید.


22/1/1392- 11 آوریل 2013     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com