معرفی نايب رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان اطلاعیه مطبوعاتی
20/01/2013 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

 بنا به تصمیم اخیر شورای عالی سازمان، آقای امید بیگی زاده به عنوان نايب رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان انتخاب و بدین وسیله معرفی می گردد.


امید بیگی زاده از اعضای مجمع عالی (موسس) و شورای عالی سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ، طی سالهای اخیر و در غیاب آقای محمدصدیق کبودوند رئیس زندانی این سازمان  به عنوان یکی از مدیران ارشد، نقش موثری در تداوم فعالیت های سازمان داشته است. از این رو شورای یادشده مسئولیت نايب رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را به ایشان سپرده است. شورای عالی سازمان امیدوار است آقای امید بیگی زاده در انجام وظایف محوله طبق اساسنامه و رهنمودهای سازمان عمل نموده و  فعالیت های جاری سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان را هدایت و مدیریت نماید.


30 دیماه 1391/ 19ژانویه 2013


 دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com