دولت جدید به خواست و اراده مردم ایران احترام بگذارند اطلاعیه مطبوعاتی
31/07/2013 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
با احترام به مبارزه مدنی و مسالمت جویانه مردم ایران برای پیگیری و کسب مطالبات و خواسته های برحق شان با تحسین شعور، آگاهی و هوشیاری سیاسی آنان در بهره گیری از فرصت های حداقل موجود برای ابراز اعتراض ها و بیان خواسته تغییر وضعیت حاکم و با حمایت از خواست اساسی و اراده مردم برای رهایی از استبداد و دیکتاتوری و دستیابی به آزادی و دموکراسی واقعی و حقوق بشر، همراهی خود را با مبارزه جدی مردم ایران جهت نیل به تمامی حقوق و مطالبات مشروع شان اعلام می دارم.


متاسفانه مردم ایران امروز با انواعی از محرومیت ها و محدودیت های سیاسی و مدنی، سرکوب آزادی ها، نقض گسترده حقوق بشر، دست اندازی بی حد و اندازه حکومتی در امور زندگانی، عقاید و حتی خصوصی ترین مسائل شخصی افراد با اشکال مختلفی از خشونت، تبعیض و نابرابری و بی عدالتی و انبوهی از مشکلات اقتصادی، معیشتی، تورم و گرانی، فقر و بیکاری، فساد ، فحشا و اعتیاد و صدها معضل اجتماعی و فرهنگی روبرو هستند.


اینجانب محمدصدیق کبودوند ضمن ابراز تاسف و تاثر عمیق از وضعیت وخامت بار حقوق بشر در کشور و بیان نگرانی از تداوم مشکلات و بحران های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و آثار زیان بار آن در حیات مردم، به عنوان یک زندانی مدافع حقوق بشر و به نام سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از دولت جدید به ریاست آقای حسن روحانی درخواست میکنم با احترام به خواست و اراده مردم جهت تغییر وضع موجود و اصلاح آن برای پایان دهی به سرکوب حقوق بشر و آزادی ها و نجات مردم از فقر و فشار بی عدالتی و رهایی از کشور از انزوا و محاصره اقتصادی و بحران ها، در سریع ترین زمان ممکن اقدام و عمل نماید.


تهران / زندان اوین


محمدصدیق کبودوند


مرداد 92– جولای 2013     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com