«کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی » نهاد تحت نظارت و تابع «سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان» است. اطلاعیه مطبوعاتی
26/12/2013 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر«کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی » نهاد تحت نظارت و تابع «سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان» است.


 اطلاعیه


 پیرو توافق بعمل آمده میان «سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان» با «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی»، کمپین مزبور از اول دی ماه 1392 به سازمان محلق شده و این الحاق از تاریخ نشر این اطلاعیه علنی و رسمیت می یابد


 کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی که ازسال ١٣٨٧به همت جمعی از کوشندگان حقوق بشری راه اندازی و به صورت مستقل فعالیت می کرد، از این پس در چارچوب اساسنامه و منشور سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و با برخورداری از پیوند ارگانیک و رابطه کارکردی، ذیل کمیته ذیرربط مندرج در اساسنامه سازمان و با رعایت کلیه اصول و قواعد و موازین پذیرفته شده حقوق بشری، تحت همان عنوان «کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی » به فعالیت خود ادامه داده و در راستای اهداف معین، تحت نظارت و صلاحیت سازمان ،وضعیت تمامی زندانیان سیاسی و مدنی در ایران را مورد پیگیری  و تحت نظر و دیده بانی قرار می دهد.


 کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی که مدیران و اداره کنندگان آن از اختیارات ویژه برخوردارند به عنوان نهاد تابع سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در تمامی اعلانات، بیانیه ها، گزارش ها، نامه ها و مکاتبات و پایگاه اطلاع رسانی اختصاصی، وابستگی خود را به سازمان اعلام ،بیان و لحاظ می دارد و سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان نیز به لحاظ اهلیت حقوقی و با عنایت به اصل کنترل و نظارت موثر، مسئولیت فعالیت های کمپین و دیگر نهادها و کارگزاری های تحت نظارت و وابسته به خود را برعهده می گیرد.


 تهران- 6 دی ماه 1392/ 27 دسامبر 2013


 دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 


      پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com