امنیت و آزادی همه جانبه ،برای کارگردان نامدار کرد باید تامین شود. بیانیه عمومی
01/09/2010 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
بیانیه

به مقامات جمهوری اسلامی


سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان تامین و حفظ آرامش روانی ،عاطفی–خانوادگی ، تامین وآزادی حرفه ای ،هنری و شغلی کارگردان نامدار کرد آقای بهمن قبادی را از دولت جمهوری اسلامی ایران خواستار است.


به دنبال بازداشت و صدور حکم 8 سال حبس برای خانم رکسانا صابری خبرنگار ایرانی– امریکایی ،بهمن قبادی طی نامه ای سرگشاده اعلام نموده که رکسانا صابری نامزد،دوست  و همراه وی طی این سالها بنا به خواست و اسرار و تشویق او در ایران ماندگار بوده است.


قبادی می گوید که سالهاست صابری را میشناسد و لحظه به لحظه در کنار وهمراه وی بوده است او همچنین می گوید برای ایجاد انگیزه به ماندن رکسانا در ایران وی را تشویق به نوشتن و انتشار کتابی غیر سیاسی و با مطلب مجاز کرده و رکساناطی این مدت مشغول مطالعه و تحقیق و بررسی این کتاب بوده است.


این کارگردان برجسته و شهیر کرد و ایرانی همچنین از توقیف یکی از فیلم هایش و ندادن مجوز  برای تهیه فیلم دیگرش شکایت دارد و بیان نموده به دلیل وجود ممیزها و اعمال سانسور شدید در عرصه سینما و هنر و فیلم سازی و ممانعت از ادامه فعالیتهایش مدت هاست که دچار بیماری افسردگی و دلسردی از فعالیت گردیده است و همکنون نیز با صدور حکم سنگین حبس برای شریک زندگی و همسر آینده اش ،افسردگی و رنج او دوچندان شده است.


سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان از ایجاد افسردگی روحی و آشفتگی امنیت روانی عاطفی و خانوادگی برای آقای بهمن قبادی شدیدا متاثر گشته و از اینکه سلب آزادی و امنیت اجتماعی و روانی در جامعه حتی دامن پیشه و فعالیت و زندگی شخصی و خصوصی هنرمندان ،فیلم سازان ،نویسندگان را نیز گرفته است و آنها را دچار رنج و سرخوردگی کرده بسیار متاسف و نگران است.


این سازمان همچنین ضمن ابراز نگرانی ازممانعت از ادامه فعالیت کارگردان کرد و ندادن مجوز جهت ساخت فیلم و یا توقیف فیلم هایش ،خواهان رفع توقیف از فیلم ها و رفع ممانعت از فعالیتهای فیلم سازی آقای بهمن قبادی و تامین امنیت و آزادی همجانبه حرفه ای و هنری برای وی است.


سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان همچنین خواستار بررسی مجددو عادلانه حکم صادره علیه رکسانا صابری وآزادی و بازگشت وی و بازگشت امنیت روانی و عاطفی و آرامش به خانواده های صابری و قبادی است.


تهران /4 اردیبهشت88 /24اوریل 2009


سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com