فعالان حقوق بشر آزاد شوند بیانیه عمومی
09/08/2009 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

به مقامهای دولتی و قضایی


همانگونه که همگان اطلاع دارند طی دو ماه گذشته و متعاقب انتخابات ریاست جمهوری ایران تعداد زیادی از شهروندان معترض به نتیجه انتخابات به همرا تعدادی از اعضا و مقامات احزاب و سازمانهای سیاسی اصلاح طلب و همچنین تعدادی از فعالان حقوق بشر  ازجمله آقایان عبدالفتاح سلطانی ،محمد علی دادخواه از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، خانم شیوا نظر آهاری از کمیته دانشویی مدافعان حقوق بشر و آقای کیوان صمیمی از اعضای کمیته بازداشتهای خودسرانه دستگیر شده و با گذشت بیش از 50 روز از بازداشت نامبردگان هیچگونه اقدامی جهت تعیین وضعیت وآزادی آنها صورت نگرفته است .


از سویی گزارشهای موجود حاکی از آن است که این افراد همچنان در بازداشت انفرادی و تحت بازجویی مقامات امنیتی قرار دارندکه ادامه این وضعیت و بی اطلاعی از وضعیت سلامتی و تندرستی آنها موجبات نگرانی شدید خانواده های دستگیر شدگان را فراهم آورده است.


سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان که با نگرانی اوضاع و احوال موجود و مسائل مطروحه مرتبط با دستگیر شدگان و دادگاهی آنان را پیگیری می کند، از ادامه بازداشتهای فعالان حقوق بشر شدیدا نگران و متاسف است .


این سازمان خواهان تسریع در تعیین و ضعیت همه دستگیر شدگان و بویژه آزادی آقایان عبد الفتاح سلطاتی،محمد علی دادخواه،کیوان صمیمی و خانم شیوا نظر اهاری است.


 


 تهران:یکشنبه18مرداد /9 جولای 2009


 سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com