از رواج پدیده ترور جلوگیری شود بیانیه عمومی
01/09/2010 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر


از رواج پدیده ترور جلوگیری شود


بیانیه


در سنندج مرکز استان کردستان در دو رویداد جداگانه فرد یا افرادی ناشناس اقدام به ترور یک مقام قضایی ویک روحانی اهل سنت کرده اند که در حادثه اول دادیار شعبه 5 دادسرای کردستان مجروح ودر حادثه دوم ملا برهان عالی امام جماعت شهرک بهاران سنندج به قتل رسیده است.


سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان اگرچه تاکنون اطلاعات لازم در خصوص رویدادهای مذکور به دست نیاورده و از پی گیری اغراض شخصی ،سیاسی در پس این حوادث ناگوار بی اطلاع است با این حال ایجاد ناامنی در جامعه و توسل به اقدامات خشونت آمیز برای پی گیری اهداف شخصی یا سیاسی را ناقض معیارهای حقوق بشری و غیر قانونی میداند و اینگونه اقدامات را غیر قابل توجیه و مردود میشمارد.


سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با ابراز نگرانی از اقدام به ترور مقام قضایی دادگاه سنندج، تاسف وتاثر عمیق خود را از ترور منجر به قتل روحانی اهل سنت ( امام جمعه شهر بهاران سنندج) اعلام و ابزار میدارد.


این سازمان خواستار تضمین وتامین امنیت جان همه شهروندان اعم از مقام های دولتی و حکومتی و شهروندان منتقد و ناراضی و دیگر افراد و اشخاص است.


سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان همچنین از دستگاه های دولتی و حکومتی و هم از سازمان ها و احزاب و گروه های مخالف می خواهد از رواج پدیده زشت ترور و توسل به اینگونه اقدامات غیر انسانی در منطقه کردستان جلوگیری کنند. 


یکشنبه 22 شهریور ماه 1388 


سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com