کبودوند: ترورانسان ها تنفر برانگیز و توجیه ناپذیر است. بیانیه عمومی
01/09/2010 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر


کبودوند: ترورانسان ها تنفر برانگیز و توجیه ناپذیر است.


دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان


محمد صدیق کبودوند ریس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان طی بیانیه ای که از زندان اوین به بیرون ارسال داشت اقدام به فعالیتهای تروریستی در کردستان را غیر قابل توجیه خواند ومبادرت به انجام و اعمال این گونه اقدامات را تنفر برانگیز خواند.


متن کامل بیانامه به قرار ذیل است:.


در خلال هفته گذشته و روزهای اخیر چند واقعه اقدام به ترور در کردستان به وقوع پیوسته که در انجام آن دو مقام دستگاه دادگستری و دو روحانی وابسته به حکومت به ترتیب مجروح و مقتول گردیده اند، این ترور ها در سنندج مرکز استان کردستان که یک شهر فرهنگی و از مراکز اصلی فعالیتهای مدنی فعالان کردستان ایران است روی داده است.


کردستان ایران که از ماکو در شمال تا ایلام در جنوب شامل تمام یا قسمت های از شش استان غرب ایران است در دهه های گذشته مدت ها میدانگاه جنگ ودرگیری با کشور متجاوز همسایه و همچنین کانون عملیات پارتیزانی گروهای رزمنده چریکی و آوردگاه فعالیتهای مبارزان سیاسی گروه ها و احزاب اپوزیسیون هویت طلب کرد بوده که اینگونه فعالیتها امروز جای خود را به فعالیتهای مدنی و سیاسی مسالمت آمیز داده است. مردم این سرزمین که در سالیان گذشته متحمل رنج های فراوانی شده اند عزیزانی را در جنگ باکشور متجاوزگر خارجی و یا در درگیر های داخلی از دست داده اند و به نوعی قربانی جنگ و ترور و خشونت گردیده اند. هنوز اذهان عمومی مردم منطقه بویژه زنان و کودکان آن ایام در وحشت، اضطراب و نگرانی از جنگ و ترور در آن سالها هنوز مجروح است، مردم کرد آزار ها و آسیب های بس فراوانی دیده اند لذا آنچه که در خلال روز های گذشته رخ نموده تنها میتواند زنگ خطر بازگشت اعمالی باشد که هدف عمده اش ایجاد ترس و وحشت دگرباره در اذهان افراد و اذهان عمومی جامعه است.


اقداماتی اینچنینی نمودی روشن از تروریسم و عملیات کور وناجوانمردانه است که برغم مقاصد یا انگیزه فردی یا گروهی آن،اغلب به منظور ایجاد رعب و وحشت عمومی و تهدید وآسیب رساندن و یا به خطر انداختن جان آزادی و امنیت و حقوق نه یک فرد که همه شهروندان، انجام می گیرد.


تروریسم با دفاع مشروع و مبارزه مردم برای کسب حقوقشان مرزبندی دارد و اگر چه این مرز بندی ها همیشه به درستی و روشن نمی باشد با این حال مبارزه مردمی که هدف کسب تعیین سرنوشت و دفاع از هویت ملی فرهنگی خویش برای آزاد سازی سرزمینشان صورت میگیرد و یا مبارزه مردم بر ضد تجاوز به اشغال گری بیگانگان و استیلای استعمارگران را نمی توان به عنوان جرائم تروریستی محسوب نمود.


ما به نام سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان  اعلام میداریم که هر نوع اعمالی که به مقصد ایجاد رعب و وحشت در بین مردم توسط اشخاصی معین و یا گروهی از افراد با اهداف شخصی یا سیاسی ارتکاب میابد، قطع نظر از انگیزه های سیاسی، فلسفی، ایدئولوژیکی، مذهبی و قومی و نژادی مرتکبین آن غیر قابل توجیه میباشند و همه اعمال، روش ها و رویه های اینگونه اقدامات جزو جرائم تروریسم محسوب میشود بنابراین مبادرت به انجام ترور انسانها با هر هدف و منظوری در هر جا و از سوی هر شخص، گروه، سازمان یا دولتی که باشد غیر موجه قلمداد می گردد و ما قویا آن را تنفر برانگیز، توجیه ناپذیر و مردود میشماریم . 


تهران/زندان اوین


27شهریور ماه 1388
     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com