از پیشنهاد و خواست خانواده كبودوند حمايت کنید! بیانیه عمومی
03/01/2011 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

                                          بیانیه


دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان


بیش از یک دهه از فعالیت های محمد صدیق کبودوند در زمینه حقوق بشر بر اساس بازگویی ارزش های برسمیت شناخته شده توسط کشورهای عضو سازمان ملل متحد می گذرد .


با وجود بایکوت همه جانبه کردستان! تبعیض،آپارتاید نژادی و مذهبی او توانست برای اولین بار سازمانی مدافع حقوق بشر را در کردستان و ایران بنا نهد. سازمانی که به شکلی مدنی و مسالمت آمیز از حقوق انسانها و آزادیهای اساسی مردم کرد دفاع کند .از جمله آنها تلاش برای برابری حقوق زنان با مردان و رفع تبعیض در بین ملل و اقوام ایران و نیز تامین حقوق اساسی و آزادیهای مدنی و سیاسی همه شهروندان ایرانی است.


کبودوند نه تنها وابستگی به هیچ گروه و حزبی نداشته بلکه برای بیان عمده فعالیت هایش از حمایت هیچ سازمانی برخوردار نبوده است . اما قطعا تلاشها و فعالیت های انساندوستانه او در را احقاق حقوق بشر در تاریخ ثبت خواهد شد.


عمده فعالیت های او به جامعه 40 میلیونی مورد ستم و سرکوب و آپارتاید فرهنگی، سیاسی و اقتصادی ملت کردمحدود نبوده، بلکه او در راستای احقاق حقوق همه ملل تحت ستم در جهان کوشاه بوده است .


کبودوند همانطور که خود می گوید: «تا لحظه مرگ از ارزش های انسانی و جهانی دفاع خواهد کرد و مبارزه خود را برعلیه آپارتاید و نابرابری میان زنان و مردان و ملت ها و اقوام هیچگاه حتی در بند و زندان رها نخواهد کرد.»


سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان، "محمدصدیق کبودوند " کسی را که سالهای زندگی خود را وقف دفاع از حقوق بشر و صیانت حرمت انسانها کرده است ، شایسته جایزه صلح نوبل در سال 2011 می داندو از این رو از همه آزادی خواهان و مدافعان حقوق بشر در ایران و سایر کشورهای جهان می خواهد از خواست و پیشنهاد خانواده كبودوند حمایت کنند.


                 "سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان"


                    دوشنبه 13 دی 1389  - 03 ژانويه 2011


 


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com