در خصوص امنيت جاني اجلال قوامي بي تفاوت نباشيد بیانیه عمومی
14/06/2011 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر


دبيرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان با انتشار بيانيه يي نگراني شديد خود را از عدم امنيت جاني سخنگوي اين سازمان اجلال قوامي اعلام كرد و از مجامع داخلي و بين المللي خواست نسبت به تامين امنيت اين فعال حقوق بشر بي تفاوت نباشند و مسئولانه عمل نمايند. متن كامل اين بيانيه به اين شرح است :

در خصوص امنيت جاني اجلال قوامي بي تفاوت نباشيد

متاسفانه اين روزها با وجود محدوديت ها و فشارهاي امنيتي بر سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان موجي از تهديد ، تخريب و فحاشي از سوي جرياني مسلح خارج از مرزهاي كشور فشارها را دو چندان نموده است.

انتشار برخي مطالب در خصوص احتمال ترور سخنگوي سازمان جناب آقاي اجلال قوامي از سوي برخي سايت هاي خبري كه همزمان با تهديد و توهين هاي جريان خشونت ورز خارج از كشور (پژاك ) نشان از سناريويي ضد انساني است كه هدف ان حذف منتقدان داخلي و معتقد به مبارزه مدني و مسالمت جو است ، مي باشد ، باتوجه به اينكه جناب اقاي اجلال قوامي در داخل كشور به عنوان يك فعال حقوق بشر همواره منتقد برخي سياست ها و اعمال بوده و اصول حقوق بشري و ضد خشونت را از هر ناحيه يي بنابر وظيفه انساني و اخلاقي و حرفه يي خود نقد نموده ، شاهديم كه جرياني خشونت مآب و تقديس گر خشونت به بهانه هاي غير منطقي فضا را به سمت تهديد ، ترور و ارعاب سوق داده كه اين مساله باعث نگراني شديد ما شده است.

سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان همزماني اقدامات غير انساني و به دور از عقلانيت اين جريان با اقتدارگرايان داخلي كه بر طبل خشونت مي كوبند را سناريويي از پيش طراحي شده مي داند و نسبت به عواقب زيانبار آن هشدار مي دهد.

سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان از تمامي نهادها ، سازمان هاي حقوق بشر داخلي و بين المللي مي خواهد تا نسبت به امنيت جاني اجلال قوامي بي تفاوت نباشند و مسئولانه عمل نمايند.

سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان

25خرداد 1390

15ژوئن 2011

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com