درگيريها را متوقف كنيد و آرامش را به منطقه بازگردانيد بیانیه عمومی
19/07/2011 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان با انتشار بيانيه يي از دولت جمهوري اسلامي ايران و نيز حزب حيات آزاد كردستان ( پژاك) خواست تا هرچه سريعتر درگيريها را متوقف كرده و آرامش را به منطقه بازگردانند . در اين بيانيه بر نگراني عميق اين نهاد حقوق بشري از وضعيت ساكنان غير نظامي در دامنه و اطراف قنديل تاكيد شده و آمده است : توپ باران و گلوله باران ساكنان غير نظامي اطراف درگيري كه كودكان ، زنان و پيرمردان بي دفاعي هستند مصداق بارز نقض كامل قوانين و پروتكل ها و ميثاق هاي مربوط به اسناد ژنو و درگيريهاي مسلحانه مي باشد .

متن كامل اين بيانيه به اين شرح است :

درگيريها را متوقف كنيد و آرامش را به منطقه بازگردانيد

متاسفانه در روزهاي اخير بازهم شاهد موج جديدي از درگيريهاي نظامي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران با حزب حيات آزاد كردستان (پژاك) مي باشيم. در اين درگيريها بازهم مردم بي دفاع و غيرنظامي روستاها و شهرك هاي منطقه آماج گلوله باران و توپ باران از سوي نيروهاي نظامي جمهوري اسلامي بوده كه در اين راستا تلفات مادي و انساني را متوجه ساكنان اين منطقه كه زنان ، كودكان ، پير زنان و پيرمرداني كه غير نظامي اند ، كرده است.

سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان ضمن اظهار نگراني عميق خود از روند هدف قرار دادن جان و مال افراد غيرنظامي از مسئولان نظامي جمهوري اسلامي مي خواهد تا بر طبق مقررات و كنوانسيونهاي جنگي مصوب ژنو و نيز اصول اساسي حقوق بشر دوستانه بين المللي و با عطف به ماده 75 آيين نامه مقررات نيروهاي مسلح در قانون اساسي جمهوري اسلامي بر رعايت حفظ جان افراد غيرنظامي كوشا باشد.

در پايان سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان از طرفين درگيري مي خواهد تا با توقف درگيريها ، ديالوگ و گفتگو را جايگزين آن و آرامش را به منطقه بازگردانند.

سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان

28تير1390

19جولاي2011

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com