تبريك و شادباش به برندگان جايزه هلمن همت بیانیه عمومی
17/09/2011 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر


سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان با انتشار بيانيه يي به برندگان جايزه هلمن همت تبريك گفت و اظهار اميدواري كرد كه همه زندانيان سياسي-عقيدتي بزودي از زندانها آزاد شوند.متن اين بيانيه در پي مي آيد

تبريك و شادباش به برندگان جايزه هلمن همت

بهمن احمدي امويي ، كاوه قاسمي كرمانشاهي و امير رشيدي جايزه هلمن همت را ازآن خود كردند ؛ خبري مسرت بخش و اميد آفرين ؛ از اين لحاظ كه تلاشها و كوشش هاي آنان در جهت دموكراسي و حقوق بشر را جهانيان با اهداي اين جايزه قدر مي داند و از رنج ها و مرارت هايي كه در اين راه متحمل شده اند نيك آگاهند.سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان با تبريك و شادباش به آقايان :بهمن احمدي امويي ، كاوه قاسمي كرمانشاهي و امير رشيدي اميدوار است كه بزودي شاهد آزادي تمامي زندانيان سياسي عقيدتي باشيم.

سازمان دفاع از حقوق بشر كردستان

27شهريور1390

18سپتامبر2011

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com