فشار بر زندانیان و تبعید آنها رامتوقف کنید. بیانیه عمومی
24/02/2014 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

فشار بر زندانیان و تبعید آنها رامتوقف کنید.


بیانیه


اخیراً گزارشگران سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ،گزارش هایی مبتنی بر فشار،تهدید و ارعاب بر زندانیان و خانواده هایشان، بویژه زندانیان سیاسی ، عقیدتی و زندانیان موسوم به امنیتی ، در برخی از زندان ها در روزها و هفته های اخیر به نحو چشمگیری افزایش یافته است. در این گزارش ها آمده است که مسئولان برخی زندان ها تحت دستور و هدایت مسئولان قضایی و امنیتی بطور فزاینده ای بر تهدید، فشارو آزار و سلب ابتدایی ترین حقوق انسانی زندانیان افزوده اند. این فشارها به انحای مختلف از جمله تهدید، جابجایی و یا انتقال و تبعید این دسته از زندانیان به زندان های مناطق دوردست با هدف افزایش رنج و آزار و شکنجه آنها و خانواده هایشان صورت می گیرد.


نمونه ای از این فشارها ،تبعید و انتقال آقای عدنان حسن پور روزنامه نگار و زندانی کرد از زندان مریوان به زندانی در یک شهر دوردست در جنوب شرقی کشور است. تبعید و اذیت و آزار و شکنجه زندانیان و خانواده هایشان به مثابه روندی دوباره تشدید یافته دارای سابقه ای چندده ساله در کردستان ،در رفتار با خانواده های سیاسی کرد می باشد و امروز هم ده ها زندانی سیاسی کرد در زندان های استانهای شرقی و جنوبی دور از شهر و زادگاه و خانواده در سخت ترین شرایط در حال دست و پنجه نرم کردن با مرگ و بیماری و شکنجه مضاعف و تحمل حبس های طولانی مدت ، ناعادلانه و غیرانسانی هستند.


سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان اینگونه مجازات های توام با آزار و رنج مضاعف در زندان های دورافتاده را برای متهمان سیاسی ، مدنی و عقیدتی نه تنها ناعادلانه و غیرقابل توجیه ، بلکه آن را در اغلب موارد ناقض بدیهی ترین اصول حقوق اساسی بشر می داند. این سازمان ضمن ابراز تاسف از تبعید غیرقانونی عدنان حسن پور ، تبعید و یا صدور احکام غیرقانونی تبعید در زندان برای سایر زندانیان سیاسی همچون عبدالرضا قنبری، عبدالفتاح سلطانی و پژوهشگر اجتماعی سعید مدنی، خواستار توقف فشار و تهدید و آزار زندانیان در زندان های سراسر کشور و توقف اجرای احکام توام با تبعید و حذف آن در سیستم قضایی به عنوان مجازات بویژه برای متهمان سیاسی، مدنی و عقیدتی است.


سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان


25 فوریه 2014/ششم اسفند 1392


      پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com