هرگونه آسیب رساندن به زندانیان سیاسی و مدنی متوجه حکومت ایران است بیانیه عمومی
19/04/2014 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

هرگونه آسیب رساندن به زندانیان سیاسی و مدنی متوجه حکومت ایران است.


بیانیه


"سایت جرس: محمد صدیق کبودوند، که در مسیر انتقال بخاطر اعتراضش به نوع برخورد مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته و تمام بدنش کبود و سرش شکسته و لاله پایین گوشش پاره شده است".


به دنبال حمله وحشیانه و قرون وسطایی حکومت جمهوری اسلامی ایران به زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین شماری زیادی از زندانیان سیاسی مورد ضرب وجرح قرار گرفته اند،در این میان محمد صدیق کبودوند نماد و پدرحقوق بشر کردستان که به رفتار وحشیانه عوامل اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات اعتراض کرده بود مورد ضرب شتم شدید قرار گرفته است،این در حالی است که کبودوند ازبیماری قلبی و عروقی رنج میبرد.


سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ضمن اعتراض شدید نسبت به حمله وحشیانه ی عوامل حکومت اسلامی ایران در زندان به نماد و پدرحقوق بشر کردستان"محمد صدیق کبودوند" ودیگر زندانیان سیاسی ازنهادها،احزاب سیاسی و کردهای مقیم خارج ازکشوردرخواست میکند تا با هر شیوه ممکن اعتراض خود را نسبت به رفتار غیر انسانی عوامل حکومت ایران با زندانیان سیاسی نشان دهند. این سازمان همچنین حکومت اسلامی ایران را مسئول جان زندانیان سیاسی و مدنی میداند و هرگونه آسیب رساندن به زندانیان و عواقب ناشی از آن را مستقیما متوجه مسئولان تراز اول حکومت ایران میداند.


سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان


سی ام فروردین 1393/نوزدهم آوریل 2014


 


http://hro-kurd.net/article.aspx?fld=fa/Data&id=367     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com