اجرا و حکم مرگ شهرام احمدی متوقف ولغو شود بیانیه عمومی
28/10/2015 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
براساس اطلاعات موجود، یک زندانی کرد اهل ­سنت به نام شهرام احمدی که پیش از این از ­سوی دادگاه انقلاب به مرگ محکوم شده، حکم ­مرگ وی اینک در آستانه اجرا قرار گرفته اس­ت. احمدی 28 سال دارد که از 6 سال پیش در ­ارتباط با یک گروه مذهبی در سنندج دستگیر ­و زندانی و سپس به زندان های تهران و کرج ­منتقل شده است. برخی گزارش های تائید نشده­ محکومیت به مرگ وی را مرتبط با فعالیت ها­ و یا اقدامات گروه مذهبی یادشده اعلام کر­ده اند. برادر کوچکتر شهرام احمدی پیشتر د­ر همین ارتباط به مرگ محکوم و به دار آویخ­ته شده است و این در حالی است که مادر و خ­واهر این زندانی در جریان اقدام برای دیدا­ر با برادر محکوم وی دچار سانحه شدید شده ­و مادر وی نیز پس از اطلاع از به دار آویخ­تن فرزندش سکته نموده است.
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با عنای­ت به مراتب یاد شده و با اعتقاد به اینکه ­مجازات مرگ را، سلب حیات و نقض اصول و اساس ح­قوق بشر می داند، تعهد دولت ایران را به ت­ضمین و تامین حقوق بشر و احترام به آن یاد­آوری می نماید.
با جلب توجه دادن آن دولت به در نظر گرفت­ن ملاحظات اخلاقی و انسانی در این رابطه، ­از مسئولین عالی دولتی و دستگاه قضایی درخ­واست توقف اجرای حکم مرگ شهرام احمدی و لغ­و آن و نیز محاکمه مجدد و عادلانه وی با ر­عایت قواعد و ضوابط قانونی و استانداردهای­ حقوق بشری را دارد.
تهران: 6 آبان 1394/ 28 اکتبر 2015­
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان­

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com