دولت ایران به بازداشت زنان مبارزی که خواهان الغای قوانین و فرامین تبعیض آمیز و حجاب اجباری هستند پایان دهد بیانیه عمومی
07/03/2018 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

دولت ایران به بازداشت زنان مبارزی که خواهان الغای قوانین و فرامین تبعیض آمیز و حجاب اجباری هستند پایان دهد
هشت مارس یادکردی است از مبارزه زنان جهت دستیابی به حقوق برابر با مردان در گذشته و یادآوری است از ادامه کوشش‌های پیگیرانه برای تحقق حقوق و رفع اشکال متنوع تبعیض علیه زنان در همه زمان‌ها و مکان ها.
سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان با گرامیداشت هشت مارس بر تلاش و مبارزه جهت رفع کامل تبعیض‌های اعمال شده موجود علیه زنان و تامین و تضمین حقوق برحق زنان تاکید دارد. این سازمان از مبارزه زنان برای کسب حقوق خود در تمامی عرصه‌ها حمایت مینماید.
سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان، برخورد نگران کننده دولت جمهوری اسلامی ایران با زنان مبارزی که خواهان الغای قوانین و فرامین تبعیض آمیز و نیز حجاب اجباری هستند مورد پیگیری قرار می دهد و از این دولت می خواهد با آزادی زنان معترض به وضع موجود و نیز آزادی زنان فعال حقوق بشر و حقوق مدنی، خود را به اصول پایه‌ای منشور جهانی حقوق بشر پایبند نماید. این سازمان همچنین نگرانی خود را نسبت به ادامه کشتار زنان و کودکان، مردم مدنی و نیز زنان مبارز آزادی خواه " روژآوا " توسط ارتش متجاوز و اشغالگر مشترک ترکیه و داعش در عفرین " روژآوا "بیان نموده و تمامی حامیان حقوق زنان در جهان را به واکنش اعتراضی فوری در این باره فرا میخواند.
تاریخ۱۶ اسفند۱۳۹۶/ ۷مارس ۲۰۱۸
سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان

https://t.me/hrokurd
http://www.hro-kurd.net
http://www.didban.net
https://www.facebook.com/prmmkkurd1
https://www.facebook.com/DIDBAN.KURDISTAN/?ref=hl
https://twitter.com/prmmkkurd1
https://www.balatarin.com/users/prmmkkurd1/links/submitted
https://t.me/hrokurd
https://www.instagram.com/prmmkkurd/

ایمیل:
prmmkkurd1@gmail.com
info@hro-kurd.net
     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com