نامه کبودوند به کردها در سوریه پیام نامه
09/07/2012 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
این نامه با تاخیر منتشر میشود

دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان


 


پدر حقوق بشر کردستان در نامه ای خطاب به کردها در سوریه خواستار پیوستن آنها به جنبش دموکراسی در سوریه و مطالبه خودمختاری و فدرالیسم برای کردستان غربی شده است:


به فعالان سیاسی و مدنی، احزاب و سازمان های سیاسی و مردم کرد غرب کردستان


همانگونه که از اخبار رسانه ها نقل می شود، نظام حاکمه بر کشور سوریه به یک جنگ نابرابر با مردم و مخالفان خود برخواسته و روزانه خبر قتل و کشتار ده ها نفر از شهروندان آن کشور به جهان مخابره می شود. اکنون اغلب دولت ها، سازمان های بین المللی و مردمان جهان به این واقعیت واقف اند که نظام حاکم بر سوریه رفورم پذیر نیست و با قربانی کردن هزاران نفر از مردم آن به راهی غیرقابل اصلاح و برگشت ناپذیر گام نهاده است.


از سویی از آنجا که مردم کرد در آن کشور، از زمان استقلال سوریه رنج آورترین زیست و تاریک ترین تاریخ را داشته و سیاست های مبتنی بر تغییر هویت و عربیزه کردن و بی تابعیتی و بی حقوقی تنها بخشی از زندگی رنج بار آنهاست که طبعاً هیچ وجدان بیداری نمی تواند به راحتی از کنار آن بگذرد. با عنایت به انتخاب آقای «عبدالباسط سیدا» از کردها در آن کشور به ریاست شورای مقاومت سوریه و جبهه مخالفان، و با توجه به وعده ای که برای خودمختاری و فدرالیسم غرب کردستان (سوریه) داده شده است، ضرورت مشارکت گسترده مردم کرد در جنبش ضدنظام سوری بیش از هر زمانی احساس می شود.


اینجانب محمدصدیق کبودوند، کرد زندانی در ایران که هم اکنون در اعتراض به اقدامات غیرقانونی و تبعیض دولت جمهوری اسلامی نسبت به فعالان و زندانیان سیاسی کرد در اعتصاب غذا به سر می برم، به نام «سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان» از تمامی فعالان و کوشندگان سیاسی و مدنی، احزاب و گروه‏های سیاسی و زنان و جوانان غرب کردستان درخواست می نمایم با پیوستن به جنبش دموکراسی طلبی و ضداستبدادی کشور بلادیده سوریه، سال‏ها رنج و بی حقوقی و کشتار سبوعانه 2004 قامشلی را به یاد آورند و به مبارزه برای خودمختاری و فدرالیسم کردستان غربی (سوریه) قدم پیش بگذارند.


آرزوی قلبی من، پیروزی آزادی و دموکراسی و دستیبابی مردم سوریه به آن و کسب خودمختاری و فدرالیسم برای مردم کرد در آن کشور است.


تهران، زندان اوین 20 ژوئن 2012


محمدصدیق کبودوند


رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com