نامه کبودوند به حزب صلح و دموکراسی پیام نامه
11/07/2012 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
این نامه با تاخیر منتشر میشود

دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان


پدر حقوق بشر کردستان در نامه ای خطاب به رهبران حزب صلح و دموکراسی کرد در ترکیه، خواستار توجه به خواست دولت ترک برای یافتن راه حلی کردی شد.


به حزب صلح و دموکراسی و رهبران آن حزب از جمله جناب عثمان بایدمیر


در رسانه ها شنیدم که نخست وزیر دولت ترک از آن حزب خواسته است برای یافتن راه حلی جهت حل مساله کردستان شمالی (ترکیه) به دولت آن کشور کمک کند. اگرچه ممکن است بخشی از خواست حزب نخست وزیر اردوغان هنوز با واقعیات مطابقت نداشته باشد اما به نظر می رسد این درخواست را در این برهه از زمان را باید مغتنم شمرد. حزب صلح و دموکراسی در برابر یک تصمیم و یک اقدام سرنوشت ساز قرار گرفته است و ضروری است با تدبیر و درایت نقش خود را در کمک به حل مساله کردستان و مطالبه حقوق مردم ستمدیده شمال کردستان ایفا نماید.


من محمدصدیق کبودوند، زندانی کرد در ایران که خود در اعتراض به سیاست های تبعیض آلود دستگاه های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی نسبت به زندانیان سیاسی کرد، در اعتصاب غذا به سر می برم، به نام «سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان» از آن حزب (حزب صلح و دموکراسی)و رهبران آن بویژه از جناب عثمان بایدمیر درخواست می نمایم در اجرای اجابت تقاضای دولت ترکیه و در اجرای یافتن راه حل دموکراتیک، خواسته ها و مطالبات مردم کرد در آن کشور، بویژه حق خودمختاری و فدرالیسم را به طور جدی مورد توجه قرار داده و از این طریق صلح طلبی، دموکراسی خواهی  و آزادی طلبی مردم کرد در آن بخش از کردستان را به جهانیان نشان دهند. امید و آرزویم برقراری صلح و دستیبابی مردم شمال کردستان به حقوق و آزادی های بنیادین و خودمختاری است.


تهران- زندان اوین 22 ژوئن 2012


محمدصدیق کبودوند


رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com