توقف نقض حقوق بشر در ایران نیازمند اقدامات جدی تر است پیام نامه
27/03/2013 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبرکردوند: محمدصدیق کبودوند با ارسال نامه ای از زندان به کارگیری ساز و کارهای موثرتر بین المللی را برای توقف نقض حقوق بشر در ایران را خواستار شد. کبودوند گفته است از متن و محتوای گزارش اخیر آقای احمد شهید گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر ملل  متحد در امور ایران اطلاع چندانی  ندارد اما آن را بسیار با اهمیت می داند، از آن جهت که گسترده و سیستماتیک بودن نقض حقوق بشر را مورد تایید قرار دادند.


وی می گوید: تعرض و تجاوز به حقوق بنیادین و آزادی های اساسی ایران در دهه ها، سال ها، ماه ها و روزهای گذشته انکارناپذیر و غیرقابل توجیه است و از آنجا که روند تهدید نقض گسترده و یا سلب حقوق و آزادی‏های مردم تا به امروز متوقف نشده و یا حتی سیر نزولی به خود نگرفته است و از آنجا که هیچگونه تغییر و اصلاح قابل توجه در رفتار ناقضان حقوق بشر و تعاملی به احترام به حقوق وآزادی های اساسی مردم از سوی اربابان قدرت تاکنون نشان داده نشده است بنابراین اقدامات جدی تر ضرورت می یابد.


کبودوند در ادامه می گوید انتظار این است که مکانیزم بین المللی حقوق بشر  و وجدان بیدار جامعه جهانی افزون بر نظارت های گسترده تر بر وضعیت حقوق بشر به مثابه فرودستی اخلاقی و حقوقی و انسانی از سازو کارهای موثرتری جهت توقف روند نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در ایران کمک می گیرد.24 مارس 2013/  5 فروردین 1392     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com