جاودانه باد نام آموزگار آشتی و حقوق بشر پیام نامه
07/12/2013 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
جاودانه باد نام آموزگار آشتی و حقوق بشر


نلسون ماندلا ، بزرگ راه آزادی و رهایی، انسانیت، ستم و تبعیض و آپارتاید و مبارز خستگی ناپذیر زمانه ما، با تحمل سه دهه حبس و زندان و ده ها سال مبارزه و فداکاری و از خودگذشتگی نه تنها آزادی و رهایی را برای مردم آفریقای جنوبی و مردم اسیر در چنگال تبعیض و نژادپرستی، به ارمغان آورد بلکه با پایبندی به اصول اخلاقی- سیاسی و انسانی و با کردار و گذشت و بخشش بی نظیرش در صلح، مسالمت جویی، رواداری و مداراگری، همزیستی برابرانه و برادرانه و عدالت و انسانیت را به بشریت آموخت.


بی  تردید امروز جهان و جامعه بشری شخصیت بسیاربزرگی از دست داده است اما نام و یاد این مبارز، رنج و بخشش این آموزگار والامقام به نیکی در تاریخ جاودانه می ماند. من و سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان و دیگر تلاشگران حقوق بشر کرد و ایرانی درگذشت آموزگار بزرگ آشتی و حقوق بشر که فقدانش برای بشریت عظیم و جبران ناپذیر است، به مردم آفریقای جنوبی و همه آزادی خواهان، صلح دوستان و کوشندگان حقوق بشر و جامعه بشری و مردم جهان تسلیت می گوییم و براین باوریم که راه آموزگار آشتی و حقوق بشر الگویی جاوید و ماندگار برای تمام مردمان تحت ستم در جهان خواهد بود.


تهران/ زندان اوین


16 آذرماه 1392 / 7 دسامبر 2013


محمدصدیق کبودوند


رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com