تبریک تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران پیام نامه
31/03/2014 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
تبریک تمدید ماموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران

سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با استقبال از تصمیم شورای حقوق بشر ملل متحد مبنی بر ادامه نظارت ویژه بر وضعیت حقوق بشر در ایران، انتخاب دگرباره و تمدید ماموریت جناب آقای احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران برای دوره جدید را به ایشان و همه فعالان، کوشندگان و نهادها و سازمانهای حقوق بشری تبریک گفته و ضمن قدردانی از واکنش شوراي حقوق بشر در برابر نقض حقوق بشر در ایران و با حمایت از قطعنامه، برای گزارشگر ویژه و محترم آرزوی موفقیت در اجرای ماموریت محوله نموده و توجه جدی تر ایشان را به نقض حقوق بشر در سرتاسر ایران ،بویژه در مناطقی چون کردستان به جهت پیگیری و نظارت بیشتر جلب مینماید.

تهران: ٣١مارس ٢٠١٤

دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com