حقوق بشر در ایران و کردستان را به جنبشی فراگیر تبدیل کنیم. مناسبتنامه
09/04/2009 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
پیام محمدصديق کبودوند به مناسبت سال‌روز تشکیل سازمان حقوق بشر کردستان

با درود، سال‌روز تأسیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان (ر.م.م.ک) در نهم آوریل 2005 را به اعضای این سازمان و کوشندگان حقوق بشر، مردم کردستان و ایران تبریک و شاد باش  می‌گویم. امید است بتوانیم این سال را به سال حقوق بشر در کردستان و سال بین‌المللی شدن مسئله حقوق بشر، مردم کردستان و سال جهانی شدن  فعالیت‌های سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان تبدیل کنیم.


در شرایط موجود به دلیل جو حاکم بر کشور و به سبب ترس و بیم و هراس، فقر و نیاز، فساد و اعتیاد، اوهام پرستی و خرافه گرایی و ترویج و تشویق لمپنیسم و انفعال گرایی در میان جوانان و جامعه ما، مردم از حقوق انسانی خود و مطالبه و حفظ آن و حق تعیین سرنوشت خویش مغفول مانده‌اند. بی‌اطلاع نگه داشتن مردم از حقوق خویش و آگاهی نداشتن از حقوق اساسی و حقوق بشر، آزادی‌های فردی و مدنی و اساسی و حقوق سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و جمعی مردمان سرزمین ما، بی‌رحمانه مورد لگدمالی قرار می‌گیرد.


امروز در کشور ما، حاکمان با تحمیل نظرات و خواسته‌های خود بر مردم، خود را محق به مداخله در تمام امور و شئونات و عرصه‌های زندگی ساکنان این سرزمین می‌دانند. اربابان قدرت با سلب اراده و اختیار و انتخاب آزاد مردم و ممانعت از دسترسی آنان به جریان آزاد اطلاعات، به مدد قدرت و امکاناتی که در انحصار گرفته‌اند، سامانه‌ای مبتنی بر آپارتاید سیاسی، ایدئولوژیکی و تبلیغی بر این کشور گسترانیده و مردم را ناچار و ناگزیر به پذیرش هر آن‌چه که مورد دلخواه‌شان است می‌کنند.


اما مردم این وضعیت را باید تغییر دهند. برای برون‌رفت از وضعیت موجود لازم است در نوع و نگاه نگرش مردمان این سرزمین، تغییراتی بنیادی به وجود آید و این میسر نمی‌شود مگر از طریق یک جنبش همگانی. جنبش خودیابی و شناخت حقوق بشر و نهضت جهت پیکار با ترس و فقر و جهل و خرافات، رخوت و سستی و بی‌تفاوتی و انفعال از ضرورت‌های اساسی جامعه ما در شرایط فعلی است. وادار کردن اربابان قدرت و حاکمان به خواست و اراده مردم و دستیابی به آزادی، عدالت، صلح و دموکراسی تنها با شناخت حقوق بشر و احترام به آن امکان‌پذیر می‌گردد.


از همین روست که مردم کردستان نیز نه به عنوان یک اقلیت ملی ـ قومی بلکه به عنوان یکی از ملیت‌های بزرگ ساکن در ایران حق مشارکت در اداره امور سیاسی، تصمیم گیری، اجرایی، قانون‌گذاری، اداری و قضایی را از طریق‌های مدنی و مسالمت آمیز جستجو می‌کنند. مردم کرد در تصمیم گیری‌های کلان سیاسی و اقتصادی باید سهیم شده و به نسبت جمعیت‌شان از بودجه و منابع و امکانات برخوردار گردند. این مردم باید امکان رشد و توسعه و پیشرفت همه جانبه را داشته باشند. علاوه بر این مردم کردستان برای حفظ موجودیت و هویت ملی و فرهنگی و زبانی خود، حق انکارناپذیر ایجاد ساز و کارها و تشکیل نهادها و ساختارهای سیاسی و اداری مورد لزوم جهت حاکمیت اراده خود بر سرنوشت خویش را حداقل در چارچوب منطقه خود دارند که باید این حقوق تضمین و تأمین شود از این رو جامعه کردستان به جنبش حقوق بشری فراگیر با تلاشی مضاعف برای شناساندن حقوق خود به سایر مردمان و طالبان این حقوق نیازمند است و این جنبش برای کسب، مطالبه و اعاده حقوق نادیده گرفته شده و مطالبات انباشته مردم کردستان باید راه‌ها و روش‌ها و شیوه‌های مدنی و مسالمت آمیز را تجویز و مورد تائید قرار دهد.


سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان نیز باید پی‌گیرانه و پیشروانه آزادی، دموکراسی و احترام به حقوق بشر در ایران و کردستان را مورد مطالبه قرار دهد و برای دستیابی مردم به حقوق و آزادی‌های مدنی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و جمعی تلاش کند. این سازمان در پنجمین سال فعالیت، باید با تمرکز بر روی حقوق و مطالبات مردم به عنوان نهادی مدنی و غیرسیاسی پیشگام در طرح و مطالبه حقوق مردم کردستان در سطح بین‌المللی کوشش‌های ویژه‌ای به عمل آورد.


سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با گسترش فعالیت‌های موضوعی در عرصه‌های داخلی و منطقه‌ای و بین‌المللی باید با فراکشوری کردن و بین‌المللی نمودن گستره فعالیت‌ها موضوع حقوق بشر در ایران و حقوق مردم کردستان را بیش از پیش در سطح جهانی مطرح و بیان و مورد پیگیری قرار دهد. امید است همه فعالان سیاسی، مدنی و فرهنگی و صلح طلبان و مسالمت جویان کرد و همه ایرانی‌ها برای کمک به جنبش حقوق بشر اقدام نموده و در یاری رساندن به سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان دریغ نورزند.


تهران ـ زندان اوین 20 فروردین 1388/ 9 آوریل 2009


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com