محمد صدیق کبودوند:دفاع از حقوق بشر زاویه دید گسترده ای می طلبد مناسبتنامه
10/12/2012 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

دفاع از حقوق بشر زاویه دید گسترده ای می طلبد


روز جهانی حقوق بشر فرا می رسد و به این مناسبت فعالان حقوق بشر و احتمالا هر گروه و جمعیتی به فراخور زاویه دید خود بیانیه هایی در رابطه نقض حقوق بشر صادر خواهند کرد. متاسفانه برخی از این بیانیه ها صرفا بیان کننده مواضع گروهی و جناحی برخی طیف های سیاسی اند، مشابه بیانیه ایی که اخیراً در زندان صادرشده است. در بیانیه مذکور گویا تمامی موارد نقض حقوق بشر ، مصائب و رنج های مردم محدود به دوره زمانی بعد  از خردادماه 1388 است و بس. تاسف بارتر اینکه برخی دوستان آن سوی آبها نیز، نقض حقوق بشر درایران را تنها محدود به چندنفر از همکاران و همفکران خود محدود ساخته اند و این تمایز و تبعیض در دفاع از حقوق بشر بی شک خود نقض حقوق بشر است. بدون تردید اینگونه بیانیه ها و گزارش ها به هیچ وجه نمی توانند گویای رنج های عظیمی باشند که مردمان ایرانی، اقوام ساکن در ایران، زنان، جوانان، روشنفکران، کارگران و گروه های آسیب پذیر در طی سالیان متمادی متحمل گردیده اند. هیچ کس نمی تواند انکار کند که تمامی مردمان ایران طی سه دهه گذشته به نوعی حقوق و آزادی شان را از دست داده اند و یا دچار رنج و آزار و شکنجه  و حبس شده اند و یا بازماندگانی از قربانیان اعدام ها، ترورها  و کشتارهای جمعی و غیرجمعی اند و اگرچه شاید دیر شده، با این حال ضمن ابراز همدردی با آنها، تاسف و تاثر عمیق خود را برای تمامی رنج هایی که طی این سال ها کشیده اند بیان می دارم.


به باور من اعدام و ترور و سنگسار اگر قرار است محکوم شود، باید بدون استثناء برای همه مردمان ایرانی اعم از زن و مرد، مذهبی و غیرمذهبی، مسلمان و غیرمسلمان، شیعه و سنی، کارگر و غیرکارگر، روشنفکر و عامی، فارس و ترک، کرد و عرب، بلوچ و ترکمن، لر و گیلک و مازنی و هر انسان دیگری باید محکوم گردد. هم چنین حبس و  زندانی اگر برای زندانی سیاسی رفرم خواه، توجیه ناپذیر است آن نیز باید برای کرد و ترک و بلوچ و عرب حق طلب مساوات خواه و خودمختاری طلب هم غیرموجه قلمداد شود.


بنابراین برای دفاع از حقوق بشر باید زاویه دید را تا حدامکان گسترش داد و دراین رابطه نباید  هیچگونه تبعیض و تمایزی قائل بود و مردم را نباید به خودی و غیرخودی تقسیم کرد. اما فقط نداشتن حقوق سیاسی و مدنی و آزادی درد امروز مردم ایران نیست، بلکه رنج ها، مصائب و مشکلات به مراتب حادتری چون بحران و گرانی کمرشکن ناشی از تحریم های اقتصادی و سیاست های مغایر با منافع و مصالح مردم زمینه های نقض گسترده تر حقوق اقتصادی، شغلی، مادی، معیشتی، اجتماعی، فرهنگی، امنیت انسانی مردم ایران را نیز فراهم نموده و اینها موضوعاتی است که نه تنها حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی بلکه حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تمامی  مردم ایران را در معرض نقض گسترده و فاحش حقوق بشر قرار داده است.


بنابراین من به عنوان یک کوشنده حقوق بشر در خصوص موضوع پاراگراف اخیرالذکر از دولت و حکومت ایران درخواست می نمایم ضمن پذیرش معیارها و استانداردهای بین المللی حقوق بشر با اتخاذ تدابیر جدی و ضروری برای حل معضلات و مشکلات حقوق بشر بطور همه جانبه اقدام فوری به عمل آورند.


تهران/زندان اوین 13 آذرماه 1391


محمدصدیق کبودوند     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com