پیام تبریک نوروزی کبودوند مناسبتنامه
20/03/2014 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر
پیام تبریک نوروزی کبودوند
نوروز آغاز سال تازه، فصل تجدید حیات طبیعت و شکوفه شدن گل و سنبل را به مردم ایران، مردم کردستان و همه مردمانی که آیین نوروز را جشن می گیرند شادباش گفته و با آرزوی شادی همیشگی و بهار جاودانه برای همگان، امید است سال جدید آغازی باشد در رویش نوین اندیشه آزادی، اندیشیدن به رهایی و آزادانه زیستن و رشد آزادی خواهی، دموکراسی طلبی، صلح خواهی و احترام به کرامت انسان و انسانیت و رعایت حقوق بشر برای تمام انسان ها بویژه برای مردمان تحت ستم و انقیاد.
با تبریک مجدد نوروز و آغاز سال نو
محمدصدیق کبودوند
رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
تهران زندان اوین
29 اسفند 1392

     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com