حقوق رسمیت یافته جهانی زنان تضمين و تامين شود مناسبتنامه
07/03/2016 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

به مناسبت 8 مارس روز جهاني زن


 حقوق رسمیت یافته جهانی زنان تضمين و تامين شود


 از آنجا که:


·     مناسبات مبتنی بر نابرابری میان زنان و مردان، عرف ها و عادات، سنتها و رسوم مبتنی بر فرودستی زنان و فرادستی مردان، همگامی و همراهی و تایید مناسبات موجود توسط دولت ها، وجود قوانین و سنتهای تبعیض آمیز مذهبی، تعصبات مذهبی و ناموسی مردان خانواده، روابط و مناسبات مردسالارانه و ناعادلانه موجود و رفتارهای تبعیض آمیز با زنان در عرصه های مختلف در خانواده و جامعه، 


·     سواستفاده از زنان و مورد معامله قرار دادن آنان، وادار کردن دختران کم سن و سال به ازدواج، دریافت ما به ازا دختران و زنان در هنگام ازدواج، وادار کردن زنان جوان به ازدواجهای نا همگون و اجباری و ازدواج با مردان چند همسر، ازدواج اجباری دختران جوان با مردان مسن،


·     نداشتن حق انتخاب همسر دلخواه، نداشتن حق طلاق، عدم برخورداری از حقوق برابر با مردان در نگهداری کودکان پس از جدایی و متارکه،


·     نداشتن حق اختیار در انتخاب نوع پوشش خاص، نداشتن حق و اختیار خروج از منزل و مسافرت، نداشتن حق و اختیار تفریح و گردش، نداشتن اختیار انتخاب شغل و حرفه،


·         فقر فرهنگی و نا آگاهی در باره حقوق بشر بویژه حقوق زنان، بی سوادی و یا کم سوادی زنان بویژه در مناطق روستایی،


·         توسعه نیافتگی اقتصادی و فقر اقتصادی مناطق و محل سکونت، فقر معیشتی و نداری و تنگدستی زنان و خانواده ها،


از جمله از دلایل، علل و عواملی است که حقوق، سرنوشت و زندگی زنان را در خاورمیانه، در ایران و در کردستان تحت تاثیر قرار داده و به منبع و منشائی برای تداوم خشونتها، آزارها و رنجهای زنان تبدیل گشته است.


با عنایت به اینکه:


·     زنان در برخی جوامع شرقی و در برخی جوامع خاورمیانه ای بنوعی در تملک مردان قرار گرفته و یا به تعبیری تبدیل به برده خانگی شده اند،


با آگاهی از اینکه:


·     هزاران تن از زنان و دختران کم سن و سال کشورهای جهان سوم، افریقا، آسیا و اروپای شرقی جهت سوه استفاده و خرید و فروش و بهر برداری جنسی به کشورهای غرب انتقال داده می شوند،


·         زنان در دنیای سرمایه و برخی سیستمهای غرب، به مثابه برده جنسی در بازار سکس مورد خرید و فروش قرار می دهند،


·     تجارت و بهره کشی جنسی از صدها هزار زن بعنوان روسپی و تن فروش در برخی کشورهای اروپایی و تبلیغ سکس زنان در صدها تلویزیون ماهواره ای رسمیت داده می شود.


ما بعنوان سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان نسبت به ظلم، ستم، اجحاف، تبعیض و خشونت علیه زنان اعتراض داریم و با یادآوری منبع و منشا خشونت ها و آزارهای جسمی، روانی، جنسی، قتل و کشتار و یا خودسوزی و خودکشی زنان، خواهان برچیدن و برافکندن علل و عوامل تداوم دهنده آن، و استقرار مناسبات و سیستم تضمین و تامین کننده حقوق زنانیم.


ما بر این باوریم :


حقوق بشر و حقوق رسمیت یافته زنان، حتی از سوی اغلب دولتهایی که به کنوانسیونها و معاهده های جهانی ملحق شده اند، آشکارا نقض شده و یا رعایت نمی شود. در اسناد بین المللی، از جمله " کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان" و " اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زنان"بر محو کامل نابرابریها و تبعیض علیه زنان، رفع تبعیض جنسیتی، جلوگیری از سواستفاده از زنان، تامین حقوق آموزش و تعلیم، تامین حقوق کار و شغل، تضمین و تامین حقوق فردی و مدنی، تامین حقوق ازدواج و طلاق و تضمین و تامین حقوق سیاسی زنان تاکید شده  است.


ما بر این اعتقادیم :


تامین و تحقق حقوق اساسی زنان و دختران بعنوان بخش ذاتی، جدانشدنی و انتقال ناپذیر حقوق جهانگستر بشر، و نابودی و رفع کامل انواع شکلها و جلوه های تبعیض و خشونت مبتنی برجنسیت و همه اشکال بهره کشی، از جمله معامله یا خرید و فروش زنان که با حیثیت و شان فرد آدمی آشتی ناپذیرند و تبعیض ملی و فرهنگی و زبانی و ستم مضاعف بر زنان ملیتهای تحت ستم و ایجاد برابری حقیقی میان زنان و مردان در تمامی عرصه ها، باید در راس اهداف و برنامه های عاجل وجدانهای بیدار و فعالان حقوق بشر و حقوق  زنان قرارگیرد. به همین منظور و برای دستیابی به این هدفها باید تدابیر عملی، قانونی و حقوقی، اقدامات لازم و همکاریهای زنان و مردان در عرصه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و آموزشی، حمایتی و مراقبتی به کار گرفته شود.


ما اصرار داریم:


کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و تمامی حقوق رسمیت یافته جهانی زنان توسط سیستم حاکم، دولت ایران و جامعه پذیرفته شود و نهادها و سازمانهای بین دولتی، غیر دولتی، حقوق بشری و مدافع حقوق زنان نیز ضمن تداوم تلاشهایشان در راه آموزش، حفظ و تقویت حقوق اساسی زنان، برای تشویق ایران به پیوستن به کنوانسیونهای بین المللی و اجرا و رعایت حقوق زنان، بکوشند.


 


تهران: 18 اسفندماه 1394/ 8 مارس 2016


 سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان


 


 


در اسناد بین المللی، از جمله " کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان" و " اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زنان"بر محو کامل نابرابریها و تبعیض علیه زنان، رفع تبعیض جنسیتی، جلوگیری از سواستفاده از زنان، تامین حقوق آموزش و تعلیم، تامین حقوق کار و شغل، تضمین و تامین حقوق فردی و مدنی، تامین حقوق ازدواج و طلاق و تضمین و تامین حقوق سیاسی زنان تاکید شده،  که ذیلا مواردی از آنها بیان می شود:


 


v   ماده 1 کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان : تبعیض علیه زنان قائل شدن به هرگونه وجه تمایز، استثنا یا محدودیتی بر اساس جنسیت است که نتیجه یا هدف آن خدشه دار کردن یا لغو شناسایی، بهره مندی، یا اعمال حقوق بشر و آزادیهای اساسی در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و مدنی توسط زنان و تساوی حقوق زن و مرد میباشد.


v   ماده 1 اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زنان؛ تبعیضهای جنسی را امری غیر عادلانه و تجاوز به حریم شان و مقام انسانیت اعلام کرده است.


v   ماده 2 کنوانسیون، بر رفع تبعیض علیه زنان، گنجاندن اصل مساوات زن و مرد در قوانین اساسی یا سایر قوانین و تثبیت حقوق زنان و فسخ تمامی مقررات کیفری و قوانین و مقررات تبعیض آمیز علیه زنان تاکید دارد.


v   ماده 2 اعلامیه، بر اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای امحای عرف و عادات و مقررات و اعمالی که نسبت به زنان جنبه تبعیض دارد تاکید می نماید.


v      ماده 7 اعلامیه، اشاره دارد که باید تمامی مواد مربوط به قوانین جزا که تبعیضاتی علیه زنان روا می دارد لغو شود.


v   ماده 5 کنوانسیون، ضروری می داند که دولتهای عضو، به منظور از بین بردن تعصب ها و سنت ها و روشهایی که مبتنی برطرز فکر فرودستی زنان یا پست نگری یا برتری نگری جنسیت میباشد، در جهت تغییر الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتار و مناسبات مردان و زنان عمل شود. همچنین در جامعه و خانواده، درک صحیح از وظیفه اجتماعی مادر و مسئولیت مشترک مرد و زن در پرورش و تربیت کودکان بوجود آید و رشد یابد.


v   ماده 3 اعلامیه، بر اتخاذ اقدامات و تدابیر لازم برای پرورش افکار عمومی در جهت ریشه کن کردن تبعیضات و امحا عرف و عادات و کلیه رسومی که موجب تحقیر زن میشود تاکید دارد.


v   ماده 6 کنوانسیون، اعلام میدارد که دولتها باید اقدامات مقتضی به منظور جلو گیری از کلیه اشکال قاچاق زنان و بهره برداری از روسپیگری زنان و سو استفاده از آنان، بعمل آورند.


v      ماده 8 اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زنان؛ نیز اشاره دارد که باید با هرگونه معامله در مورد زنان و بهره داری جنسی از زنان مبارزه کرد.


v   ماده 1 و 2 "قرارداد بین المللی در باره جلو گیری از خرید و فروش سفید پوستان"، تاکید دارد که هرکس برای انجام هوی و هوس دیگری زنی را ولو با رضایت خودش باشد یا دختر صغیری و یا دختر بالغی را به وسیله فریب، زور و تهدید یا هرگونه وسایل دیگر، برای فسق اجیر و جلب یا از راه عفت منحرف سازد باید مجازات شود.


v   ماده 1 "قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی" اشارت دارد که برخی از رسوم و سنت ها، مشابه بردگی است و باید در سراسر جهان منسوخ شود؛ از جمله اینکه والدین یا قیم یا کسان یا شخص و یا عده ای دیگر، زنی را بدون اینکه وی حق استنکاف داشته باشد، به شخص دیگری وعده دهند یا به زوجیت او در آورند و در ازاء این امر، مبلغی وجه نقد یا جنس دریافت کنند.


v   ماده 10 کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و ماده 9 اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زنان تاکید دارند که به منظور رفع تبعیض علیه زنان، در زمینه آموزش و پرورش و تضمین حقوق مساوی دختران و زنان مجرد و متاهل با مردان، در فراگیری دانش و تحصیل در همه سطوح باید اقدامات لازم اتخاذ شود؛ ازجمله ایجاد امکانات و شرایط مساوی با مردان در انجام تحصیلات در موسسات علمی، فرهنگی و مدارس حرفه ای و فنی و دانشگاهها؛ در تمامی رشته ها و در تمامی سطوح چه در شهر و چه در روستا. از بین بردن هرگونه مفهوم کلیشه ای از نقش زنان و مردان در کلیه سطوح و اشکال مختلف آموزشی، کاهش تعداد دانش آموزان دختری که ترک تحصیل می کنند و اجرای برنامه هایی برای دختران و زنانی که قبلا ترک تحصیل کرده اند و ایجاد امکانات مشابه با مردان برای شرکت فعال زنان در امور ورزشی و تربیت بدنی.


v   ماده 5 "کنوانسیون مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات" بر حق داشتن فعالیتهای آموزشی خاص آنها از جمله اداره مدارس و اجازه استعمال زبان خاص آنان تاکید دارد.


v   ماده 1 معاهده "کنوانسیون مبارزه با تبعیض در امر تعلیمات" هرگونه تبعیض آموزشی نسبت به افراد گروههای ملی و اتنیکی را ممنوع می کند.


v   ماده 27 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده 30 کنوانسیون حقوق کودک بر حق داشتن زندگی فرهنگی  اشخاص متعلق به اقلیتها و کاربرد زبانشان تاکید دارند.


v   ماده 11 کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و ماده 10 اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زنان تاکید شده است که به منظور رفع تبعیض علیه زنان در زمینه شغلی و کار براساس حقوق زنان و مردان، باید حق کار، حق استفاده از امکانات مشابه شغلی، حق انتخاب آزادانه حرفه و پیشه و شغل، حق برخورداری از امنیت شغلی، حق دریافت دستمزد مساوی با مردان، حق استفاده از بیمه های اجتماعی و مزایای بازنشستگی، بیکاری و ناتوانی و از کار افتادگی، حق رعایت اصول بهداشتی در محیط کار، ممنوعیت اخراج زنان باردار، حق دریافت مرخصی زایمان و ارائه خدمات و حمایتهای خاص برای زنان باید تضمین و رعایت شود.


v   مواد 13 و 15 کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و ماده 6 اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زنان با توجه به اصل تساوی حقوق زن و مرد و برای رفع تبعیض علیه زنان در بسیاری از زمینه های زندگی اقتصادی و اجتماعی، خواهان رعایت حقوقی از قبیل حق تملک، اداره کردن، بهره برداری و فروش و وراثت اموال و انعقاد قرارداد، حقوق برابر با مردان در کلیه مراحل دادرسی و دادگاهها و محاکم، حق احراز مقامهای قضایی، حقوق آزادی رفت و آمد، نقل و انتقال، انتخاب آزادانه محل اقامت و سکونت، حق استفاده از وامهای بانکی، حق شرکت در تفریحات سالم و رشته های ورزشی و کلیه زمینه های فرهنگی و هنری برای زنان شده اند.


v   ماده 16 کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و ماده 6 اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زنان و نیز ماده 23 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به منظور رفع تبعیض علیه زنان در مسایل مربوط به ازدواج و روابط خانوادگی و طلاق و بر اساس تساوی حقوق زن و شوهر، خواهان رعایت حقوقی از قبیل حق مساوی با مردان در انتخاب همسر، حق ازدواج، حق مساوی با مردان در انعقاد ازدواج و فسخ و انحلال آن، حقوق و مسئولیتهای مساوی با مردان در هنگام ازدواج، دوران زناشویی، هنگام انحلال آن و دوران پس از جدایی، حقوق و مسئولیتهای مساوی با مردان در امور فرزندان، تعداد فرزندان، قیومیت، و حقوق مساوی با همسر در انتخاب حرفه و شغل دلخواه و ادامه تحصیل.


v   ماده 16 کنوانسیون و ماده 6 اعلامیه بر ممنوعیت ازدواج کودکان و نامزدی دختران جوان قبل از رسیدن به سن بلوغ و نیز تعیین سن مناسب ازدواج و الزام و اجباری بودن ثبت ازدواجها در اسناد رسمی تاکید دارند.


v   ماده 7 "کنوانسیون محو کلیه اشکال تبعیض علیه زنان" و ماده 4 "اعلامیه جهانی رفع تبعیض از زنان" تاکید شده است به منظور رفع تبعیض علیه زنان، در زندگی سیاسی و اجتماعی و بر اساس تساوی حقوق زن و مرد؛ حق شرکت در تمامی انتخابات و همه پرسیها و رفراندومهای عمومی، واجد صلاحیت بودن برای انتخاب شدن در تمامی انتخابات عمومی، برای تمام ارگانهای منتخب مردمی، حق شرکت در تعیین و اجرای سیاستهای دولتی و حق تصدی مقامات دولتی و انجام کلیه وظایف عمومی در تمامی سطوح دولت و حق شرکت در سازمانها و انجمن های غیردولتی و مرتبط با حیات سیاسی و اجتماعی کشور برای زنان باید تامین شود.


      پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com