نامه محمد صدیق کبودوندبه سازمان دیدبان حقوق بشر نامه سرگشاده
07/02/2009 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

پیشاپیش مایلم تشکر و قدر دانی خود را از اقدام احترام بر انگیز آن سازمان محترم در خصوص اعطای جایزه هلمن /همت سال 2009 به اینجانب را ابزار نمایم و همچنین از دیگر دست اندکاران این جایزه تشکر نمایم.


بی شک تعیین و اعطای جوایز بین المللی میتواند حاوی پیامهای مختلفی باشد از جمله اینکه شخصی که جایزه به او تعلق گرفته به این احساس خواهد رسید که اگر چه با بدترین رفتار و آزار و شکنجه مواجه گردیده اما وجدان بیدار انسانهای شریف و وجدان عمومی او را فراموش نکرده است.


یک نویسنده تحت آزار یک مدافع حقوق بشر زندانی از اینکه می بیند رنج وزحمت و تلاش او نزد وجدان عمومی ارزشمند و قابل تقدیر است مسلما امیدوارتر و ایمانش به درستی فعالیت و اهدافش بیشتر و مستحکم تر میشود.


از سوی دیگر اعطای جایزه به یک زندانی حداقل این پیام را برای دولت و حکومت نیز داشته که آنها اگر چه می توانند منتقد و مخالف خود را به سانسور و سکوت وادار نموده و یا او را زندانی کرده و به بند بکشند اما وجدانهای بیدار نظاره گر اعمال آنها هستند و نهایتا و جدان عمومی در مورد رفتار و کردار چنین دولت و حکومتی به قضاوت خواهد نشست وآن دولت اگر به حداقل اصول اخلاقی و حقوقی و سیاسی پایبند باشد باید از اقدام خود شرمنده شده ودر رفتار خود تجدیدی نظر کند.


من همچنین از ارائه و انتشار گزارش سالانه سازمان دیدبان حقوق بشر که در آن به موارد نقض حقوق بشر در ایران و کردستان توجه شده قدر دانی میکنم وامیدوارم در گزارشهای آینده آن سازمان موارد نقض حقوق بشر در ایران بویژه در کردستان و مناطق حاشیهای و اقلیتهای ملی,قومی و مذهبی به طور کاملتر و جامعتری مورد توجه وپیگیری قرار گیرد.


محمد صیق کبودوند

 تهران /زندان اوین/2فوریه 2009


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com