سازمان ملل متحد مانع از ادامه کشتار مردم سوریه شود نامه سرگشاده
08/01/2012 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

به دبیرکل سازمان ملل متحد آقای بانکی مون


جناب دبیرکل همانگونه که مستحضرید طی 9 ماه گذشته کشور سوریه با اوضاع و حوادث خشونت باری روبرو بوده که تاکنون منجر به قتل هزاران نفر از مردم آن کشور شده است و حکومت آقای بشاراسد که به نظر هیچ مانعی را در برابر خود نمی بیند، کشتار دموکراسی خواهان و آزادی طلبان را در برنامه روزانه خود قرار داده است به طوری که تنها طی چندروز گذشته صدها نفر از مردم بی دفاع توسط نیروهای امنیتی حکومتی به قتل رسیده اند.


عالیجناب آنچه که در حال حاضر در سوریه روی می دهد و یا در جریان است به نظر وجدان های بیدار جهان و هم چنین سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان مصادیق عینی از جنایت علیه بشریت به همراه دارد که ضرورت اقدامات فوری و جدی و موثر برای پایان دهی به آن در سریع ترین زمان ممکن را می طلبد.


سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با ابراز تاسف شدید از کشتار مردم و حوادث غم انگیز اخیر در سوریه نگرانی عمیق  خود را از سرنوشت مردم کرد ساکن در سوریه و وضعیت دردناک اقوام و مذاهب و ادامه خشونت علیه مردم این کشور بیان می دارد. این سازمان ضمن درخواست از معدود دولت های حامی حکومت حاکم بر سوریه برای خاتمه دادن به کمک های مادی و معنوی به دولت آقای اسد از جناب عالی به عنوان دبیرکل سازمان حقوق بشر ملل متحد درخواست می نماید اقدام مقتضی برای پایان دهی به خشونت و کشتار و تجاوز به حقوق مردم سوریه و هم چنین اقدام لازم برای پیگیرد.....    بین المللی ناقضان حقوق بشر در آن کشور به عمل آورید.


8 ژانویه 2012


     پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com