نامه ای سرگشاده خطاب به شش سازمان بین اللملی نامه سرگشاده
05/11/2012 Larger FontFont SizeSmaller Font ارسال خبر به دنباله ارسال خبر به بالاترین ارسال خبر به توییتر ارسال خبر به فیسبوک Bookmark and Share ارسال خبر به دوستان چاپ خبر

دبیرخانه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان با انتشار نامه ای سرگشاده خطاب به شش سازمان بین اللملی از جمله سازمان های دیده بان حقوق بشر، عفو بین الملل، گزارشگران بدون مرز، فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر ، سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و پزشکان بدون مرز نگرانی جدی و عمیق خود در خصوص بروز یک فاجعه انسانی در زندانهای ترکیه را به اتخاد اقدام جدی و عاجل فرا خواند.


 سازمان دیده بان حقوق بشر


سازمان عفو بین الملل


سازمان گزارشگران بدون مرز


فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر


سازمان جهانی مبارزه با شکنجه


سازمان پزشکان بدون مرز


صد ها تن از زندانیان سیاسی و عقیدتی کرد که در زندان های ترکیه به سر میبرند از حدود 2 ماه پیش برای رسیدن به خواست ها و مطالبات طبیعی و انسانی شان دست به اعتصاب غدا زده اند که در این مدت دولتمردان و مسئولان ترکیه هیچگونه توجهی نسبت به عملی ساختن خواست و مطالبات آنها نداشته اند و حال برخی از اعتصاب کننده ها و خیم گزارش شده است.


سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان ضمن اظهار نگرانی جدی و عمیق خود نسبت به سلامتی جسمی زندانیان اعتصاب کننده از تمامی سازمانهای یادشده و دیگر سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر مصرانه درخواست میکند نسبت به وضعیت این زندانیان کرد بی تفاوت نبوده و از بروز یک فاجعه انسانی در زندانهای ترکیه جلوگیری نمایند و اقدامات جدی در این خصوص را انجام دهند.


سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان


دوشنبه 5نوامبر 2012


 


 


 


      پست الکترونیک: prmmkkurd@gmail.com